Przetargi

Glazera 26 – zapytanie ofertowe – roboty budowlano – dekarskie

 

 

Glazera 26 – zapytanie ofertowe – roboty budowlano – dekarskie.pdf

Grodzka 6 – zapytanie ofertowe – ekspertyza instalacji sanitarnej 04.2023

 

 

Grodzka 6 – zapytanie ofertowe – ekspertyza instalacji sanitarnej 04.2023.pdf

Czarnieckiego 39 – zapytanie ofertowe – ekspertyza instalacji kanalizacyjnej 04.2023

 

 

Czarnieckiego 39 – zapytanie ofertowe – ekspertyza instalacji kanalizacyjnej 04.2023.pdf

Parkowa 5 – zapytanie ofertowe – usunięcie awarii po powalonym drzewie.

 

 

Parkowa_5_zapytanie_ofertowe-usunięcie-awarii-04-04-2023.pdf

Franciszkańska 21 – zapytanie ofertowe na opracowanie projektu budowlanego.

 

 

Franciszkańska_21-projekt_wzmocnienie_ściany_w_lok_użyt.03.2023.pdf

Lwowska 2 – zapytanie ofertowe na remont budynku.

 

 

Lwowska_2-wymiana_pokrycia_dachowego_remont_balkonu_kominów_ubikacji_03-2023.pdf

Zapytanie o cenę – usługa obsługi prawno – windykacyjnej świadczonej na rzecz Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Przemyślu

 

 

zapytanie_o_cenę-obsługa_prawno-windykacyjna.pdf

Mickiewicza 25 – zapytanie ofertowe – unieważnienie – remont balkonu na I piętrze

 

 

Mickiewicza 25 – zapytanie ofertowe – unieważnienie – remont balkonu na I piętrze.pdf

Ratuszowa 3 – protokół z otwarcia i wyboru ofert – docieplenie ścian od podwórza, ułożenie płytek

 

 

Ratuszowa 3 – protokół z otwarcia i wyboru ofert – docieplenie ścian budynku i ułożenie płytek.pdf

Dolińskiego 29 – protokół analizy ofert na remont posadzki w budynku

 

 

Dolińskiego 29 protokół analizy ofert na remont posadzki w budynku.pdf

Dolińskiego 29 – zapytanie ofertowe na remont posadzki w budynku

 

 

Dolińskiego 29 zapytanie ofertowe na remont posadzki w budynku.pdf

Ratuszowa 3 – zapytanie ofertowe na docieplenie ścian budynku i ułożenie płytek

 

 

Ratuszowa 3 – zapytanie ofertowe na docieplenie ścian budynku i ułożenie płytek.pdf

Wysockiego 97A oraz 97B: zapytanie ofertowe na wykonanie projektu wewnętrznej instalacji gazowej w budynkach przy ul. Wysockiego 97A i 97B w Przemyślu

 

Zapytanie ofertowe o cenę.pdf

 

Warunki_przyłączenia_do_sieci_gazowej.pdf

Zapytanie ofertowe: Lwowska 22b Radymno – ekspertyza techniczna dachu

 

 

Zapytanie ofertowe – ekspertyza techniczna dachu.pdf

Wysockiego 97A oraz 97B: zapytanie ofertowe na wykonanie projektu wewnętrznej instalacji gazowej w budynkach przy ul. Wysockiego 97A i 97B w Przemyślu

 

Zapytanie ofertowe o cenę.pdf

 

Warunki_przylaczenia_do_sieci_gazowej.pdf

 

Zapytanie ofertowe: bezgotówkowy zakup paliw płynnych przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Przemyślu

 

 

Zapytanie ofertowe – zakup paliwa na 2023r.pdf

Zapytanie ofertowe: na usługę sprzątania budynków administrowanych przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Przemyślu

 

 

wzór umowy sprzątanie 2023.pdf

Zapytania ofertowe:

zapytanie_ofertowe_ADM_Centrum_GMP

zapytanie_ofertowe_ADM_Centrum_WM

zapytanie_ofertowe_ADM_Miasto_GMP

zapytanie_ofertowe_ADM_Miasto_WM

zapytanie_ofertowe_ADM_Zasanie_GMP

zapytanie_ofertowe_ADM_Zasanie_WM

 

Malczewskiego 4: protokół z przeprowadzonej analizy złożonych ofert na ekspertyzę żelbetonowego balkonu.

 

 

Malczewskiego 4 – protokół z analizy złożonych ofert.pdf

Grodzka 6: zapytanie ofertowe na ekspertyzę stanu technicznego budynku

 

Rynek_20-Grodzka_6-ekspertyza_stanu_tech._bud_Grodzka_6.pdf  

Rynek_20-Grodzka_6_Postanowienie_PINB-Grodzka_6_09-02-2022.pdf

 

Oferta na badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022 i 2023.

“Oferta na badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022 i 2023.

Rada Nadzorcza Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Przemyślu działając na podstawie §17 pkt 7 Aktu Założycielskiego Spółki z Ograniczoną Odpowiedzialnością PGM Spółka z o.o. w Przemyślu i § 10 ust 1 pkt 13 Regulaminu Rady Nadzorczej, zaprasza do składania pisemnych ofert na badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022 i 2023.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

1. Złożenie oferty wraz z danymi oferenta oraz podpisami osób działających w jego imieniu.

2. Przedłożenie aktualnego odpisu z KRS lub innego rejestru.

3. Złożenie oświadczenia zapewniającego bezstronność i niezależność opinii o sprawozdaniu.

4. Wykazanie się doświadczeniem w badaniu co najmniej dwóch sprawozdań finansowych wyłącznie spółek komunalnych zarządzających nieruchomościami w latach 2020-2021.

5. Wskazanie osób – biegłych rewidentów, którzy przeprowadzą badanie sprawozdania finansowego PGM Sp. z o.o. w Przemyślu za 2022 i2023 r, oraz będą uczestniczyć w inwentaryzacji.

6. Oświadczenie o akceptacji warunków umowy na badanie sprawozdania finansowego, widniejącej na stronie www.pgmprzemysl.pl.

7. Złożenie oferty obejmującej okres dwóch lat (2022-2023) oraz łącznej ceny za badanie sprawozdania za dwa lata.

Oferty pisemne w zamkniętych kopertach opatrzonych dopiskiem „Oferta na badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022 i 2023″ należy składać listownie lub osobiście w zamkniętych kopertach, w terminie do dnia 25 listopada 2022 r. do godziny 13:00 na adres: Rada Nadzorcza Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Przemyślu, ul. Kopernika 58, 37-700 Przemyśl. Liczy się data wpływu do sekretariatu PGM Sp. z o.o. w Przemyślu. Rozpatrzenie ofert nastąpi w dniu 28 listopada 2022 r., a oferent, którego oferta zostanie wybrana zostanie powiadomiony pisemnie w terminie do 7 dni, po czym niezwłocznie jest zobowiązany do podpisania umowy z kierownikiem jednostki. Zastrzega się prawo zmiany warunków lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.”.

 

Umowa o badanie sprawozdania finansowego Spółki.pdf

 

Malczewskiego 4: zapytanie ofertowe na ekspertyzę żelbetonowego balkonu.

 

 

Malczewskiego 4 – zapytanie ofertowe.pdf

Oferta na badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022 i 2023. – AKTUALIZACJA: POSTĘPOWANIE ZOSTAŁO UNIEWAŻNIONE

Rada Nadzorcza Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Przemyślu działając na podstawie § 17 pkt 7 Aktu Założycielskiego Spółki z Ograniczoną Odpowiedzialnością PGM Spółka z o.o. w Przemyślu i § 10 ust. 1 pkt 13 Regulaminu Rady Nadzorczej, zaprasza do składania pisemnych ofert na badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022 i 2023.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:
• złożenie oferty wraz z danymi oferenta oraz podpisami osób działających w jego imieniu,
• przedłożenie aktualnego odpisu z KRS lub innego rejestru,
• złożenie oświadczenia zapewniającego bezstronność i niezależność opinii o sprawozdaniu,
• wykazanie się doświadczeniem w badaniu co najmniej trzech sprawozdań finansowych spółek komunalnych w okresie ostatnich dwóch lat,
• wskazanie osób – biegłych rewidentów, którzy przeprowadzą badanie sprawozdania finansowego PGM Sp. z o.o. w Przemyślu za 2022 i 2023 r., oraz będą uczestniczyć w inwentaryzacji,
• oświadczenie o akceptacji warunków umowy na badanie sprawozdania finansowego, widniejącej na stronie www.pgmprzemysl.pl,
• złożenie oferty obejmującej okres dwóch lat (2022-2023) oraz łącznej ceny za badanie sprawozdania za dwa lata.

Oferty pisemne w zamkniętych kopertach opatrzonych dopiskiem „Oferta na badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022 i 2023″ należy składać listownie lub osobiście w zamkniętych kopertach, w terminie do dnia 21 października 2022 r. do godziny 14:30 na adres: Rada Nadzorcza Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Przemyślu, ul. Kopernika 58, 37-700 Przemyśl. Liczy się data wpływu do sekretariatu PGM Sp. z o.o. w Przemyślu. Rozpatrzenie ofert nastąpi w dniu 25 października 2022 r. „a oferent, którego oferta zostanie wybrana zostanie powiadomiony pisemnie w terminie do 7 dni, po czym niezwłocznie jest zobowiązany do podpisania umowy z kierownikiem jednostki. Zastrzega się prawo zmiany warunków lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.”.

 

Oferta na badanie sprawozdania finansowego Spółki.pdf

 

Tarnawskiego 26: zapytanie ofertowe – ekspertyza stanu technicznego budynku 13,09,2022r.

 

 

Ekspertyza stanu technicznego budynku 13,09.2022.pdf

Słowackiego 64a_3: zapytanie ofertowe – remont lokalu mieszkalnego 07.2022r.

 

 

Remont lokalu mieszkalnego 07.2022.pdf

Franciszkańska 21: zapytanie ofertowe – projekt wzmocnienie ściany w lokalu użytkowym – 07.2022r.

 

 

Projekt wzmocnienie ściany w lok. użyt. 07.2022.pdf

Mickiewicza 25: zapytanie ofertowe – projekt przebudowy balkonów 07.2022r.

 

 

Projekty przebudowy balkonów 07.2022.pdf

Słowackiego 64a_3: zapytanie ofertowe – projekt instalacji gazowej w mieszkaniu 07.2022r.

 

 

Projekty instalacji gazowej w mieszkaniu 07.2022.pdf

Zapytanie ofertowe – projekty remontów lokali niezamieszkałych 06.2022r.

 

 

Projekty_remontów_lokali_niezamieszkałych 06.2022.pdf

Zapytanie ofertowe – wymiana stolarki okiennej i drzwi balkonowych.

 

 

Zapytanie o cenę.pdf

 Formularz ofertowy.pdf

 Formularz ofertowy.ods

 Załącznik 1.pdf

 Załącznik 2.pdf

Władycze 11: zapytanie ofertowe – nadzór na wzmocnienie fundamentów i ścian+ przedmiar.

 

 

Władycze 11 – nadzór na wzmocnienie fundamentów i ścian + przedmiar.pdf

Zapytanie ofertowe – projekty remontów lokali niezamieszkałych.

 

 

Projekty_remontów_lokali_niezamieszkałych.pdf

Glazera 3: zapytanie ofertowe na przebudowę stropu oraz budowę podjazdu.

 

 

Glazera 3 – zapytanie ofertowe na przebudowę stropu oraz budowę podjazdu.pdf

Zana 3: zapytanie ofertowe na wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej w cz. wspólnych.

 

 

Zana 3 – wykonanie instalacji gazowej.pdf

Chmielna 3: protokół z otwarcia ofert na ekspertyzę stanu technicznego stropu w budynku.

 

 

Chmielna 3 – protokół z otwarcia ofert.pdf

Zapytanie ofertowe: na opracowanie ekspertyzy stanu technicznego stropu w budynku przy ul. Chmielnej 3 w Przemyślu

 

 

Chmielna 3 – zapytanie ofertowe.pdf

Tarnawskiego 26 -Protokół z otwarcia – ekspertyza stanu technicznego budynku 31.01.2022

 

 

Tarnawskiego 26 – protokół z otwarcia – ekspertyza stanu budynku.pdf

Zapytanie ofertowe: zapytanie ofertowe na wykonanie ekspertyza stanu technicznego budynku Tarnawskiego 26

 

 

Tarnawskiego 26 – ekspertyza stanu budynku.pdf

Zapytanie ofertowe: na opracowanie ekspertyzy stanu technicznego stropu w budynku przy ul. Chmielnej 3 w Przemyślu

 

 

Chmielna 3 – ekspertyza stanu stropu.pdf

Zapytanie cenowe: Kopernika 58 – Protokół z otwarcia ofert – docieplenie stropodachu pianką Pur

 

 

Kopernika 58 – otwarcie ofert – docieplenie stropodachu pianką Pur.pdf

Zapytanie cenowe: Kopernika 58 – docieplenie stropodachu pianką Pur

 

 

Kopernika 58 – docieplenie stropodachu pianką Pur.pdf

Zapytanie cenowe na: Usługa utrzymania porządku i czystości w budynkach i posesjach administrowanych przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Przemyślu

 

 

Oferta sprzątania.zip

Bohaterów Getta 19 – Protokół z przeprowadzonej analizy złożonych ofert na ekspertyzę stanu technicznego budynku 08.11.2021r

 

 

Bohaterów Getta 19 – protokół analizy ofert.pdf

Zapytanie ofertowe na wykonanie ekspertyzy stanu technicznego budynku Bohaterów Getta 19

 

 

Bohaterów Getta 19 – zapytanie ofertowe.pdf

 

Zapytanie ofertowe na opracowanie koncepcji architektoniczno-budowlanej remontu tarasu nad budynkiem przy ul. Ratuszowej 16

 

 

Ratuszowa 16 – opracowanie koncepcji.pdf

Mickiewicza 20 – protokół z otwarcia ofert przeglądu instalacji wodnej

 

 

Mickiewicza 20 – protokół z otwarcia ofert.pdf

Zapytanie cenowe na wykonanie przeglądu instalacji wodnej Mickiewicza 20  w Przemyślu

 

 

Mickiewicza 20 – przegląd instalacji wodnej.pdf

 

Zapytanie ofertowe na nadzór inwestorski nad pracami obejmującymi wzmocnienie spękanych i uszkodzonych ścian zewnętrznych i wewnętrznych przy ul. Władycze 11 w Przemyślu

 

wladycze11-nadzor-wzmocnienie-fundamentow-sciany.pdf

 

Zapytania ofertowego na opracowanie projektu budowlanego przebudowy sieci gazowej przy budynku Władycze 11 w Przemyślu

 

wladycze11-zapytanie-projekt-przebudowy-sieci-gazowej-.pdf

 

 

 

Modernizacja kanalizacji deszczowej w podwórzu budynku przy ul. Piłsudskiego 23-25 w Przemyślu

 

pilsudskiego23-25-kanalizacja-deszczowa.pdf

 

pilsudskiego23-25-kanalizacja-deszczowa-mapa.pdf

 

pilsudskiego23-25-prot_ofert_kanalizacja_deszczowa.pdf

 

Władycze 11 – informacja o otwarciu ofert.

 

Władycze 11 – informacja o otwarciu ofert.pdf

 

Kopernika 58 – Protokół z wyboru ofert zakup mini ciągnika

 

Kopernika_58-Protokół_z_wyboru_ofert-miniciagnik.pdf

 

Kopernika 58 – Protokół z wyboru ofert na wykonanie 8 sztuk garaży blaszanych

 

Kopernika_58-Protokół_z_wyboru_ofert-garaże_blaszane.pdf

 

Zapytanie o cenę – Władycze_11_Wzmocnienie_ścian_i_fundamentów

 

Władycze_11_Wzmocnienie_ścian_i_fundamentów.pdf

 

Zapytanie o cenę – na zakup Mini Ciągnik

 

Zapytanie_o_cenę_mini-ciągnik.pdf

 

Zapytanie o cenę – wykonanie 8 sztuk garaży blaszanych z dostawą i montażem.

 

Garaże – Kopernika 58.pdf

 

Zapytanie o cenę – wykonanie tynków na budynku magazynowym

 

Tynki – Kopernika 58.pdf

 

Władycze 11 – zapytanie ofertowe na projekt przebudowy sieci gazowej

 

Władycze 11- zapytanie ofertowe.pdf

 

Brudzewskiego 6 – Protokół z przeprowadzonej analizy złożonych ofert

 

Brudzewskiego 6 – Protokół z analizy ofert.pdf

 

Kopernika 58 – Protokół rozstrzygnięcia ofert na okienka do magazynu

 

Kopernika 58 – rozstrzygnięcie ofert.pdf

 

 

Zapytanie o cenę – opracowanie opinii określającej wartość nieruchomości – Brudzewskiego 6

 

Brudzewskiego 6 -opinia_wartość_nieruchomości.pdf

 

 

Brudzewskiego 6 – Protokół analizy ofert na operat szacunkowy – anulowanie zapytania

 

Brudzewskiego 6 – anulowanie.pdf

 

 

Zapytanie ofertowe – wymiana stolarki w lokalach mieszkalnych Gminy Miejskiej Przemyśl

 

Zapytanie na okna.pdf

 

 

Zapytanie ofertowe – docieplenie ścian – Grunwaldzka 24

 

Docieplenie ścian Grunwaldzka 24.pdf

 

 

Zapytanie o cenę – dostawa 8 szt. okienek do budynku magazynu PGM Przemyśl

 

Okienka magazyn – Kopernika 58.pdf

 

 

Zapytanie o cenę – wykonanie tynków na budynku magazynowym

 

Tynki Kopernika 58.pdf

 

 

Zapytanie o cenę – operat szacunkowy Brudzewskiego 6

 

Brudzewskiego 6

 

Zapytanie o cenę – bezgotówkowy zakup paliw płynnych

 

PGM_paliwo.pdf

 

Protokół

Protokół z otwarcia i wyboru ofert na ekspertyzę stanu technicznego budynku – Mickiewicza 25

 

mickiewicza-25.pdf

Oferta na badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020 i 2021

Rada Nadzorcza Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Przemyślu

działając na podstawie § 17 pkt 7 Aktu założycielskiego Spółki z Ograniczoną Odpowiedzialnością PGM Spółka z o.o. w Przemyślu i  §10 pkt 8 Regulaminu Rady Nadzorczej, zaprasza do składania pisemnych ofert na badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020 i 2021

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

 • złożenie oferty wraz z danymi oferenta oraz podpisami osób działających w jego imieniu,
 • przedłożenie aktualnego odpisu z KRS lub innego rejestru,
 • złożenie oświadczenia zapewniającego bezstronność i niezależność opinii o sprawozdaniu,
 • wykazanie się doświadczeniem w badaniu co najmniej trzech sprawozdań finansowych spółek komunalnych w okresie ostatnich dwóch lat,
 • wskazanie osób – biegłych rewidentów, którzy przeprowadzą badanie sprawozdania finansowego PGM Sp. z o.o. w Przemyślu za 2020 i 2021 r., oraz będą uczestniczyć w inwentaryzacji,
 • oświadczenie o akceptacji warunków umowy na badanie sprawozdania finansowego, widniejącej na stronie www.pgmprzemysl.pl,
 • złożenie oferty obejmującej okres dwóch lat (2020-2021) oraz łącznej ceny za badanie sprawozdania za dwa lata.

Oferty pisemne w zamkniętych kopertach opatrzonych dopiskiem „Oferta na badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020 i 2021” należy składać listownie lub osobiście w zamkniętych kopertach, w terminie do dnia 21 listopada 2020 r. na  adres: Rada Nadzorcza Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Przemyślu, ul. Kopernika 58, 37-700 Przemyśl. Liczy się data wpływu do sekretariatu PGM.

Rozpatrzenie ofert nastąpi w dniu 27 listopada 2020 r., a oferent, którego oferta zostanie wybrana zostanie powiadomiony pisemnie w terminie do 7 dni, po czym niezwłocznie jest zobowiązany do podpisania umowy z kierownikiem jednostki.

Zastrzega się prawo zmiany warunków lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

oferta – badanie finansowe

wzór umowy – badanie finansowe

rodo – badanie finansowe

 

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe na opracowanie ekspertyzy stanu technicznego budynku nr 25 przy ul. Mickiewicza w Przemyślu.

mickiewicza-25.pdf

mickiewicza-25-postanowienie_07102020.pdf

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe na wymianę stolarki okiennej w mieszkaniu lokatorskim nr 4 przy ul. Dworskiego 41 w Przemyślu.

dworskiego-41_4.pdf

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe na wymianę stolarki okiennej w mieszkaniu lokatorskim.

lwowska14_4-zapytanie_ofertowe.pdf

Protokół:

lwowska-14_4.pdf

Zapytanie ofertowe

Ustalenie wymaganych danych potrzebnych do złożenia wniosku o wydanie warunków PGS Sp. z o.o. dla wykonania kotłowni gazowej.

ofiar_katynia-16E.pdf

Protokół:

ofiar-katynia-16E.pdf

Protokół

Protokół z przeprowadzonej analizy złożonych ofert – dot. wykonania kotłowni gazowej.

Protokół analizy ofert.pdf

Zapytanie ofertowe

Ustalenie wymaganych danych potrzebnych do złożenia wniosku o wydanie warunków PGS Sp. z o.o. dla wykonania kotłowni gazowej.

zapytanie-210720.pdf

Protokół z otwarcia oferty na wykonanie ekspertyzy stanu technicznego budynku Żołnierzy I AWP 14

zolnierzy-1-awp14-protokol-ekspertyza-stanu-technicznego.pdf

 

Protokół z otwarcia oferty na wykonanie ekspertyzy stanu technicznego budynku Kazimierza Wielkiego 15

kaz-wielkiego15-protokol-otwarcia-ofert-ekspertyza-stanu-tech.pdf

 

Protokół z otwarcia oferty na wykonanie instalacji domofonowej Grunwaldzka 57

grunwaldzka57-protokol-ofert-domofon.pdf

 

Protokół z otwarcia oferty na wykonanie ekspertyzy stanu technicznego tarasu Ratuszowa 16

ratuszowa16-protokol-wyboru-ofert.pdf

Zapytanie ofertowe: Protokół z otwarcia ofert – Wykonanie instalacji domofonowej Mickiewicza 36

 

protokol-oferty-mickiewicza36.pdf

Zapytanie ofertowe: Kazimierza Wielkiego 15 – ekspertyza stanu technicznego budynku

 

Kazimierza Wielkiego 15 – ekspertyza stanu technicznego budynku .pdf

Zapytanie ofertowe: Żołnierzy I AWP 14 – ekspertyza stanu technicznego budynku

 

Żołnierzy I AWP 14 – ekspertyza stanu technicznego budynku.pdf

Zapytanie ofertowe: Wykonanie instalacji domofonu – ul.Grunwaldzka 57

 

Wykonanie instalacji domofonu – Grunwaldzka 57.pdf

Zapytanie ofertowe: Ekspertyza stanu technicznego tarasu – Ratuszowa 16 w Przemyślu

Zapytanie ofertowe – Ratuszowa 16.pdf

Postanowienie PWINB Ratuszowa 16.pdf

Ekspertyza stanu technicznego z 2009r – Ratuszowa 16.pdf

Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowej – Glazera 3 w Przemyślu

glazera3_zapytanie_ofertowe.pdf

Zapytanie ofertowe na usługi sprzątania

Zapytanie ofertowe na usługę sprzątania budynków administrowanych przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Przemyślu

wzor-umowy.pdf

adm-z.pdf

Zmiana liczby budynków dla ADM Miasto – 12.12.2019r.:

adm-m-aktualizacja.pdf

adm-c.pdf

 

Analiza zgłoszonych ofert:

pgm-utrzymanie-porzadku-admc.pdf

pgm-utrzymanie-porzadku-admm.pdf

pgm-utrzymanie-porzadku-admz.pdf

Zapytanie o cenę – bezgotówkowy zakup paliw płynnych

pgm-paliwo.pdf

Zapytanie ofertowe na zabezpieczenie ściany budynku przy ul. Władycze 11 w Przemyślu

wladycze11-zapytanie-ofertowe-zabezpieczenie-sciany.pdf

stemplowanie1.pdf

stemplowanie2.pdf

wladycze11-mapa.pdf

wladycze11-przedmiar.pdf

Oferta na dzierżawę hali magazynowej

Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Przemyślu wydzierżawi halę magazynową o powierzchni 473,6 m2 położoną na terenie bazy firmy w Przemyślu przy ul. Kopernika 58.

Opis:

Przewidziana do wynajęcia hala magazynowa położona jest na terenie bazy PGM Sp. z o.o. przy ul. Kopernika 58 w Przemyślu. Całkowita powierzchnia użytkowa hali wynosi 473,6 m2. Składają się na nią trzy pomieszczenia magazynowe, pomieszczenie biurowe oraz socjalne z WC. Wysokość hali (składowania) od 3,00 do 3,50 m. Obsługa pomieszczeń magazynowych poprzez zadaszoną rampę i trzy przesuwne bramy. Obiekt wyposażony jest w instalację oświetleniową, elektryczną oraz wod-kan. Magazyny wyposażone są w regały magazynowe do wykorzystania przez najemcę. Hala nie jest ogrzewana. Układ pomieszczeń oraz ich powierzchnie pokazano na rzucie i schemacie. Załączamy również fotografie poglądowe regałów magazynowych.

Informacje dodatkowe:
 • dogodny dojazd z obwodnicy Przemyśla (około 600 m),
 • teren hali ogrodzony, strzeżony oraz monitorowany 24h na dobę (również w niedziele i święta),
 • istnieje możliwość aranżacji wnętrza hali do własnych, indywidualnych potrzeb (przez najemcę),
 • istnieje możliwość wynajęcia części hali wg jej istniejącego podziału,
 • utwardzony parking przy hali.

 

Informacje ważne:

Cena za wynajem – do negocjacji. Oględziny hali możliwe są, po uprzednim ustaleniu terminu, w godz. od 7:00 do 15:00.

Informacji udziela kierownik Działu Technicznego mgr inż. Paweł Życzkowski w godzinach pracy przedsiębiorstwa – tel. 16 6783416 wew. 134.

Zapytanie ofertowe na wymianę pionów wodociągowych i kanalizacyjnych w budynku przy ul. Wieniawskiego 7 w Przemyślu

wymiana-pionow-wod-kan.pdf

Do wynajęcia tablica reklamowa wolnostojąca 2-stronna przy ulicy Kopernika 58 (w pobliżu galerii Sanowa) o pow.13m2/ każda ze stron. Wymiary:5.2m x 2.5m.

Kontakt: 16 6783416

Oferta na naprawę kotła grzewczego Viessmann Vitoplex 100 SX1

Viessmann.pdf

Zapytanie ofertowe: Usługa utrzymania porządku i czystości w budynkach i posesjach administrowanych przez  PGM Sp. z o.o.

adm-c.pdf

adm-m.pdf

adm-z.pdf

Protokoły z analizy ofert:

analiza-ofert-sprzatanie.pdf

Zapytanie o cenę: Zapytanie o naprawę kotła grzewczego.

naprawa_kotła_grzewczego.pdf

Oferta na badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018 i 2019

Rada Nadzorcza Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Przemyślu

działając na podstawie § 17 pkt 7 Aktu założycielskiego Spółki z Ograniczoną Odpowiedzialnością PGM Spółka z o.o. w Przemyślui  §10 pkt 8 Regulaminu Rady Nadzorczej, zaprasza do składania pisemnych ofert na badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018 i 2019 Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

 • złożenie oferty wraz z danymi oferenta oraz podpisami osób działających w jego imieniu,
 • przedłożenie aktualnego odpisu z KRS lub innego rejestru,
 • złożenie oświadczenia zapewniającego bezstronność i niezależność opinii o sprawozdaniu,
 • wykazanie się doświadczeniem w badaniu co najmniej trzech sprawozdań finansowych spółek komunalnych w okresie ostatnich dwóch lat,
 • wskazanie osób – biegłych rewidentów, którzy przeprowadzą badanie sprawozdania finansowego PGM Sp. z o.o. w Przemyślu za 2018 i 2019 r., oraz będą uczestniczyć w inwentaryzacji,
 • oświadczenie o akceptacji warunków umowy na badanie sprawozdania finansowego, widniejącej na stronie www.pgmprzemysl.pl,
 • złożenie oferty obejmującej okres dwóch lat (2018-2019) oraz łącznej ceny za badanie sprawozdania za dwa lata.

Oferty pisemne w zamkniętych kopertach opatrzonych dopiskiem „przetarg PGM 2018”należy składać listownie lub osobiście w zamkniętych kopertach, w terminie do dnia 19 października 2018 r. na  adres: Rada Nadzorcza Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Przemyślu, ul. Kopernika 58, 37-700 Przemyśl. Liczy się data wpływu do sekretariatu PGM. Rozpatrzenie ofert nastąpi w dniu 23 października 2018 r., a oferent, którego oferta zostanie wybrana zostanie powiadomiony pisemnie w terminie do 7 dni, po czym niezwłocznie jest zobowiązany do podpisania umowy z kierownikiem jednostki. Zastrzega się prawo zmiany warunków lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Umowa-badanie.pdf

Umowa-o-RODO.pdf

Zapytanie o cenę: Zakup bezgotówkowy paliw płynnych

zapytanie-paliwo.pdf

protokol_paliwa_plynne.pdf

Protokoły z przeprowadzonej analizy ofert na projekt instalacji elektrycznych oraz instalacji sanitarnych w budynku mieszkalnym przy ul. Racławickiej 5 w Przemyślu.

analiza_oferty-instalacja_elektryczna

analiza_oferty-instalacja_sanitarna

Zapytania ofertowego na wykonanie projektu instalacji sanitarnych w budynku mieszkalnym przy ul. Racławickiej 5 w Przemyślu.

zapytanie_ofertowe-instalacja_sanitarna

Zapytania ofertowego na wykonanie projektu instalacji elektrycznych w budynku mieszkalnym przy ul. Racławickiej 5 w Przemyślu.

zapytanie_ofertowe-instalacja_elektryczna

Zapytanie ofertowe: Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w lokalach mieszkalnych Gminy Miejskiej Przemyśl – ADM Zasanie.

zapytanie_ofertowe-admzasanie

admzasanie-stolarka201.pdf

formularz_ofertowy_stolarka.xls

Zapytanie ofertowe: Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w lokalach mieszkalnych Gminy Miejskiej Przemyśl – ADM Centrum.

ADM Centrum_stolarka 2018

formularz-ofertowy_stolarka

zapytanie_ofertowe-ADMCentrum

Zapytanie ofertowe: Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w lokalach mieszkalnych Gminy Miejskiej Przemyśl – ADM Miasto

Zapytanie-ofertowe-ADM-Miasto.pdf

Załącznik-ADM-Miasto.pdf

Formularz-ofertowy_stolarka.ods

Zapytanie ofertowe na wymianę i montaż wodomierzy z radiowym odczytem danych

wodomoerze-radiowe.zip

wodomierze-radiowe-ZMIANA.zip

protokol-analizy-ofert-wodomierzy.pdf

Zapytanie ofertowe: Dworskiego 70 – zapytania na ekspertyzę budynku i przewodów kominowych

Dworskiego 70 – zapytania na ekspertyzę budynku i przewodów kominowych.pdf

dworskiego70-protokol-ekspertyza-tech.pdf

Zapytanie ofertowe: Dworskiego 70 – zapytanie na ekspertyzę instalacji wod-kan

Dworskiego 70 – zapytanie na ekspertyzę instalacji wod-kan.pdf

dworskiego70-protokol-analizy-ofert-wod-kan.pdf

Zapytanie ofertowe: Dworskiego 70 – zapytanie na ekspertyzę instalacji elektrycznej

Dworskiego 70 – zapytanie na ekspertyzę instalacji elektrycznej.pdf

dworskiego70-protokol-ekspertyza-instalacji-elektrycznej.pdf

Zapytanie ofertowe: Usługa dozoru mienia

zapytanie-dozor-mienia.pdf

Protokół z przeprowadzonej analizy ofert:

protokol-dozor-mienia.pdf

Zapytanie o cenę: Usługa utrzymania czystości w budynkach i posesjach administrowanych PGM Sp. z o.o. w Przemyślu

ADM Centrum

adm-c-utrzymanie-czystosci.pdf

ADM Miasto

adm-m-utrzymanie-czystosci.pdf

ADM Zasanie

adm-z-utrzymanie-czystosci.pdf

Protokoły z przeprowadzonej analizy ofert:

adm-zasanie-protokol-z-analizy-ofert.pdf

adm-miasto-protokol-z-analizy-ofert.pdf

adm-centrum-protokol-z-analizy-ofert.pdf

Zapraszamy do składania pisemnych ofert na badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017

badanie_spr_fin_2017.pdf

umowa-badanie_bilansu2017_wzor.pdf

Zapytanie ofertowe: Bezgotówkowy zakup paliw płynnych

zapytanie-o-paliwo.pdf

paliwo-podsumowanie.pdf

II zapytanie ofertowe: Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w lokalach mieszkalnych Gminy Miejskiej Przemyśl

pgm-stolarka-dokumenty.zip

stolarka_2_wybor_ofert.pdf

Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w lokalach mieszkalnych Gminy Miejskiej Przemyśl

 stolarka-zapytanie-ofertowe

Odpowiedzi na pytania-02.08.2017-stolarka

stolarka_uniewaznienie_zapytania.pdf

Zapytanie o cenę: Zapytanie ofertowe na świadczenie usług kominiarskich – rejon ADM Miasto – 173 budynki

Pobierz zapytanie.pdf

Protokol.pdf

Zapytanie o cenę: Zapytanie ofertowe na świadczenie usług kominiarskich – rejon ADM Zasanie – 111 budynków

Pobierz zapytanie.pdf

Protokol.pdf

Zapytanie o cenę: Zapytanie ofertowe na świadczenie usług kominiarskich

Pobierz zapytanie.pdf

Informacja.pdf

Zapytanie o cenę: Usługa nadzoru mienia dla PGM Sp. z o.o. w Przemyślu

Pobierz zapytanie1.pdf

Protokół z analizy ofert.pdf

Zapytanie o cenę: Usługa utrzymania porządku i czystości w budynkach i posesjach administrowanych przez PGM Sp. z o.o.

Pobierz zapytanie.pdf

Protokół z analizy ofert.pdf

Zapytanie o cenę: Usługa utrzymania porządku i czystości w budynkach i posesjach administrowanych przez PGM Sp. z o.o.

Pobierz zapytanie.pdf

Protokół z analizy ofert.pdf

Zapytanie o cenę: Usługa utrzymania porządku i czystości w budynkach i posesjach administrowanych przez PGM Sp. z o.o.

Pobierz zapytanie.pdf

Protokół z analizy ofert.pdf