O Firmie

O nas

Nasze przedsiębiorstwo jest liderem na przemyskim rynku zarządzania nieruchomościami. Mamy największe doświadczenie i ponad 60-letni staż w zarządzaniu i administrowaniu nieruchomościami. Dzięki wykwalifikowanej kadrze oraz uczestnictwu w szkoleniach, kursach reagujemy na zmieniające się otoczenie i dostosowujemy nasze działania do obecnie obowiązujących przepisów prawa.

O nas

Zarządzanie nieruchomościami

Nasza firma zatrudnia licencjonowanych zarządców nieruchomości, osoby posiadające uprawnienia budowlane, uprawnienia do prac na wysokości oraz osoby posiadające duże doświadczenie zawodowe. Z uwagi na zmiany przepisów prawnych, niejednolitość w interpretacji przepisów prawnych wiedza pracowników systematycznie podnoszona jest poprzez uczestnictwo szkoleniach i kursach. Administrowane przez Nas wspólnoty mieszkaniowe uczestniczyły w krajowych i unijnych programach wspierających modernizację budynków mieszkalnych. Dzięki Naszemu zaangażowaniu wspólnoty, które skorzystały z Regionalnego Programu Operacyjnego uzyskały łącznie 4 500 000, 00 zł dofinansowania do przeprowadzonych prac remontowych. W ramach usług administracyjnych prowadzimy księgowość wspólnot mieszkaniowych jak również na zlecenie prywatnych właścicieli administrujemy ich własnością. Otoczenie prawne związane z księgowością jest bardzo dynamiczne, jednak Nasza firma na bieżąco monitoruje i wprowadza w życie najnowsze przepisy dotyczące kwestii księgowych. Jednym z największych naszych klientów obecnie jest Gmina Miejska Przemyśl, która powierzyła Naszej firmie administrowanie gminnym zasobem lokalowym.


Budownictwo

Od kilku lat już zajmujemy się budownictwem mieszkaniowym. Naszym pierwszym projektem był budynek E1, który został w 2012 roku oddany do użytkowania a w chwili obecnej stanowi on współwłasność. Kolejnym udanym projektem naszej firmy jest drugie budynek wielorodzinny E2 oddany do użytkowania w 2016 roku. Bloki te zostały wykonane tradycyjną metodą z zastosowaniem najwyższych standardów sztuki budowlanej. Zarówno budynek E1, jaki E2 cieszyły się dużym zainteresowanie klientów, co pozwoliło nam rozpocząć prace na kolejnymi projektami. Obecnie jesteśmy w trakcie realizacji budowy osiedla domków jednorodzinnych „Osiedle Lipowica”. Inwestycja obejmuje trzy domy mieszkalne jednorodzinne w zabudowie szeregowej zlokalizowane w północnej części działki z kalenicami równolegle do ul. Wysockiego oraz dom wolnostojący posadowiony w części południowej. Komunikacja zostanie zapewniona w oparciu o drogę wewnętrzną. Każdy dom wyposażony będzie w garaż jednostanowiskowy. Jest to kolejny krok Naszej firmy na polu deweloperskim.

Remonty

Nasza oferta jest kompleksowa. Wspieramy właścicieli nieruchomości naszą wiedzą z zakresu prawa i administracji, ale również oferujemy im nasze wieloletnie doświadczenie w wykonywaniu remontów. Wiedza, umiejętności i fachowość pracowników pozwala wspierać zarządzane przez nas nieruchomości: wykonywaniem bieżących napraw, wyszukiwaniem korzystnych ofert na przeprowadzanie remontów, dbaniem o przestrzeganie przepisów prawa budowlanego. Struktura Naszej firmy pozwala Nam na wyjście w stronę klienta. Nasze placówki rozmieszczone są w różnych sferach miasta, by być jak najbliżej Naszych klientów. Administracje Domów Mieszkalny „Miasto”, „Centrum”, „Zasanie” zajmują się bieżącą działalnością i wspierają mieszkańców w przypadkach nagłych awarii i usterek. Każdy ADM posiada wykwalifikowanych pracowników specjalizujący się w różnych dziedzinach z zakresu budownictwa.


Windykacja

Bieżąca administracja nieruchomościami wiąże się również z podejmowaniem działań wobec kontrahentów zalegających z opłatami. Dział windykacji Naszego przedsiębiorstwa został utworzony w celu odzyskiwania zaległości i przeciwdziałania im. Wykwalifikowana kadra stale monitoruje zaległości w administrowanych przez Nas budynkach i podejmuje działania prowadzące do odzyskiwania środków finansowych. Doświadczenie oraz wieloletnia współpraca z organami egzekucyjnymi w całym kraju powoduje, że prowadzone przez Nas postępowania cechuje duża skuteczność w odzyskiwaniu należności. Działania Nasze wspierane są przez pracowników specjalizujących się polskim prawodawstwie. Wspierają oni swoją wiedzą wszystkich pracowników.

Transport i tereny zielone

Nasza firma posiada bogato wyposażony park maszynowy. Oferujemy zarówno usługi transportowe, jak również wypożyczamy sprzęt specjalistyczny do przeprowadzania remontów. Nasza zwyżka koszowa cieszy się dużym zainteresowaniem wśród prywatnych właścicieli jak również innych firm. Wszystkie maszyny w naszym posiadaniu obsługiwane są przez wykwalifikowaną kadrę. Dzięki takiemu wyposażeniu możemy zaoferować wszelkiego rodzaju usługi wysokościowe. Nasi pracownicy posiadają wiedzę i doświadczenie w zakresie pielęgnacji zieleni wraz z możliwością złożenia odpowiednich wniosków i uzyskanie pozwoleń na przeprowadzanie w/w prac.


Wspólnoty Mieszkaniowe

Budynki komunalne

Pozostałe budynki


Nasze projekty

Jeśli szukasz więcej informacji prosimy o kontakt

 

KONTAKT