BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Link do strony: BIP / Odpis KRS: PDF

Informacje podstawowe

Nazwa: Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o.

Skrót nazwy firmy:  PGM Sp. z o.o.

Adres Firmy:  37-700 Przemyśl, ul. Kopernika 58

Telefon:  +16 678 34 16

WWW: pgmprzemysl.pl / email:  pgm@pgmprzemysl.pl

Regon:  650069592  NIP: 795-000-82-44

 

Forma prawna

Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. jest jednoosobową spółką Gminy Miejskiej Przemyśl

 

Informacje ogólne o spółce

Udziałowcy:  100 % udziałów należy do Gminy Miejskiej Przemyśl.

Data wpisu do rejestru handlowego:  31.12.1992

Kapitał zakładowy: 906 000,00 PLN

 

Organy spółki

Zgromadzenie wspólników:

  Wojciech Bakun Prezydent Miasta Przemyśla
w imieniu Gminy Miejskiej Przemyśl


Rada Nadzorcza

w jej skład obecnie wchodzą: 

 

Grzegorz Górski   –       Przewodniczący Rady Nadzorczej
Grzegorz Piestrak   –       Członek RN
Dariusz Ćwik
  –       Członek RN

 

Zarząd spółki

Zarząd składa się z jednego członka zarządu – Prezesa. Powoływany jest przez Radę Nadzorczą na czas określony tj. na czas wskazania do pełnienia funkcji w zarządzie spółki, spośród kandydatów przedstawionych przez Zgromadzenie Wspólników – obecnie Zarząd Spółki tworzy:

mgr inż. Zbigniew Czekierda – Prezes Zarządu

 

Przedmiot działalności określony w KRS:

 1. 68, 32, Z, ZARZADZANIE NIERUCHOMOSCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE
 2. 1 16, 2, PRODUKCJA WYROBÓW Z DREWNA, KORKA, SŁOMY
  I MATERIAŁÓW UZYWANYCH DO WYPLATANIA
 3. 2 41, ROBOTY BUDOWLANE ZWIAZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
 4. 3 42, 2, ROBOTY ZWIAZANE Z BUDOWA RUROCIAGÓW, LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH
 5. 4 43, ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE
 6. 5 49, 41, Z, TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW
 7. 6 68, 10, Z, KUPNO I SPRZEDAZ NIERUCHOMOSCI NA WŁASNY RACHUNEK
 8. 7 68, 20, Z, WYNAJEM I ZARZADZANIE NIERUCHOMOSCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERZAWIONYMI
 9. 8 68, 31, Z, POSREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOSCIAMI
 10. 9 81, DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIAZANA Z UTRZYMANIEM PORZADKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI

Sektor działalności:  

Zarządzenie nieruchomościami, działalność budowlana.

 

Obszar działalności:

Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.