Przetargi

Oferta na badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018 i 2019

Rada Nadzorcza Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Przemyślu

działając na podstawie § 17 pkt 7 Aktu założycielskiego Spółki z Ograniczoną Odpowiedzialnością PGM Spółka z o.o. w Przemyślui  §10 pkt 8 Regulaminu Rady Nadzorczej, zaprasza do składania pisemnych ofert na badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018 i 2019

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

  • złożenie oferty wraz z danymi oferenta oraz podpisami osób działających w jego imieniu,
  • przedłożenie aktualnego odpisu z KRS lub innego rejestru,
  • złożenie oświadczenia zapewniającego bezstronność i niezależność opinii o sprawozdaniu,
  • wykazanie się doświadczeniem w badaniu co najmniej trzech sprawozdań finansowych spółek komunalnych w okresie ostatnich dwóch lat,
  • wskazanie osób – biegłych rewidentów, którzy przeprowadzą badanie sprawozdania finansowego PGM Sp. z o.o. w Przemyślu za 2018 i 2019 r., oraz będą uczestniczyć w inwentaryzacji,
  • oświadczenie o akceptacji warunków umowy na badanie sprawozdania finansowego, widniejącej na stronie www.pgmprzemysl.pl,
  • złożenie oferty obejmującej okres dwóch lat (2018-2019) oraz łącznej ceny za badanie sprawozdania za dwa lata.

Oferty pisemne w zamkniętych kopertach opatrzonych dopiskiem „przetarg PGM 2018”należy składać listownie lub osobiście w zamkniętych kopertach, w terminie do dnia 19 października 2018 r. na  adres: Rada Nadzorcza Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Przemyślu, ul. Kopernika 58, 37-700 Przemyśl. Liczy się data wpływu do sekretariatu PGM.

Rozpatrzenie ofert nastąpi w dniu 23 października 2018 r., a oferent, którego oferta zostanie wybrana zostanie powiadomiony pisemnie w terminie do 7 dni, po czym niezwłocznie jest zobowiązany do podpisania umowy z kierownikiem jednostki.

Zastrzega się prawo zmiany warunków lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

 

Umowa-badanie.pdf

Umowa-o-RODO.pdf

 

 

 

 

Zapytanie o cenę: Zakup bezgotówkowy paliw płynnych

zapytanie-paliwo.pdf

protokol_paliwa_plynne.pdf

Protokoły z przeprowadzonej analizy ofert na projekt instalacji elektrycznych oraz instalacji sanitarnych w budynku mieszkalnym przy ul. Racławickiej 5 w Przemyślu.

analiza_oferty-instalacja_elektryczna

analiza_oferty-instalacja_sanitarna

Zapytania ofertowego na wykonanie projektu instalacji sanitarnych w budynku mieszkalnym przy ul. Racławickiej 5 w Przemyślu.

zapytanie_ofertowe-instalacja_sanitarna

Zapytania ofertowego na wykonanie projektu instalacji elektrycznych w budynku mieszkalnym przy ul. Racławickiej 5 w Przemyślu.

zapytanie_ofertowe-instalacja_elektryczna

Zapytanie ofertowe: Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w lokalach mieszkalnych Gminy Miejskiej Przemyśl – ADM Zasanie.

zapytanie_ofertowe-admzasanie

admzasanie-stolarka201.pdf

formularz_ofertowy_stolarka.xls

Zapytanie ofertowe: Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w lokalach mieszkalnych Gminy Miejskiej Przemyśl – ADM Centrum.

ADM Centrum_stolarka 2018

formularz-ofertowy_stolarka

zapytanie_ofertowe-ADMCentrum

Zapytanie ofertowe: Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w lokalach mieszkalnych Gminy Miejskiej Przemyśl – ADM Miasto

 

Zapytanie-ofertowe-ADM-Miasto.pdf

Załącznik-ADM-Miasto.pdf

Formularz-ofertowy_stolarka.ods

 

Zapytanie ofertowe na wymianę i montaż wodomierzy z radiowym odczytem danych

wodomoerze-radiowe.zip

wodomierze-radiowe-ZMIANA.zip

protokol-analizy-ofert-wodomierzy.pdf

Zapytanie ofertowe: Dworskiego 70 – zapytania na ekspertyzę budynku i przewodów kominowych

Dworskiego 70 – zapytania na ekspertyzę budynku i przewodów kominowych.pdf

dworskiego70-protokol-ekspertyza-tech.pdf

Zapytanie ofertowe: Dworskiego 70 – zapytanie na ekspertyzę instalacji wod-kan

Dworskiego 70 – zapytanie na ekspertyzę instalacji wod-kan.pdf

dworskiego70-protokol-analizy-ofert-wod-kan.pdf

Zapytanie ofertowe: Dworskiego 70 – zapytanie na ekspertyzę instalacji elektrycznej

Dworskiego 70 – zapytanie na ekspertyzę instalacji elektrycznej.pdf

dworskiego70-protokol-ekspertyza-instalacji-elektrycznej.pdf

Zapytanie ofertowe: Usługa dozoru mienia

zapytanie-dozor-mienia.pdf

Protokół z przeprowadzonej analizy ofert:

protokol-dozor-mienia.pdf

Zapytanie o cenę: Usługa utrzymania czystości w budynkach i posesjach administrowanych PGM Sp. z o.o. w Przemyślu

ADM Centrum

adm-c-utrzymanie-czystosci.pdf

ADM Miasto

adm-m-utrzymanie-czystosci.pdf

ADM Zasanie

adm-z-utrzymanie-czystosci.pdf

Protokoły z przeprowadzonej analizy ofert:

adm-zasanie-protokol-z-analizy-ofert.pdf

adm-miasto-protokol-z-analizy-ofert.pdf

adm-centrum-protokol-z-analizy-ofert.pdf

Zapraszamy do składania pisemnych ofert na badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017

badanie_spr_fin_2017.pdf

umowa-badanie_bilansu2017_wzor.pdf

 

Zapytanie ofertowe: Bezgotówkowy zakup paliw płynnych

zapytanie-o-paliwo.pdf

paliwo-podsumowanie.pdf

 

II zapytanie ofertowe: Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w lokalach mieszkalnych Gminy Miejskiej Przemyśl

 

 

 

 


pgm-stolarka-dokumenty.zip

stolarka_2_wybor_ofert.pdf

 

 

Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w lokalach mieszkalnych Gminy Miejskiej Przemyśl

 

 


 

 

 stolarka-zapytanie-ofertowe

Odpowiedzi na pytania-02.08.2017-stolarka

stolarka_uniewaznienie_zapytania.pdf

Zapytanie o cenę: Zapytanie ofertowe na świadczenie usług kominiarskich – rejon ADM Miasto – 173 budynki


Pobierz zapytanie.pdf


Protokol.pdf

Zapytanie o cenę: Zapytanie ofertowe na świadczenie usług kominiarskich – rejon ADM Zasanie – 111 budynków


Pobierz zapytanie.pdf


Protokol.pdf

Zapytanie o cenę: Zapytanie ofertowe na świadczenie usług kominiarskich


Pobierz zapytanie.pdf


Informacja.pdf

Zapytanie o cenę: Usługa nadzoru mienia dla PGM Sp. z o.o. w Przemyślu


Pobierz zapytanie1.pdf

Protokół z analizy ofert.pdf

 

Zapytanie o cenę: Usługa utrzymania porządku i czystości w budynkach i posesjach administrowanych przez PGM Sp. z o.o.


Pobierz zapytanie.pdf

Protokół z analizy ofert.pdf

 

Zapytanie o cenę: Usługa utrzymania porządku i czystości w budynkach i posesjach administrowanych przez PGM Sp. z o.o.


Pobierz zapytanie.pdf

Protokół z analizy ofert.pdf

 

Zapytanie o cenę: Usługa utrzymania porządku i czystości w budynkach i posesjach administrowanych przez PGM Sp. z o.o.


Pobierz zapytanie.pdf

Protokół z analizy ofert.pdf