Zmiana taryfy opłat za wodę i ścieki

Zmiana taryfy opłat za wodę i ścieki

Szanowni Państwo – od 29 maja br. wchodzi w życie nowa taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków podana do wiadomości przez PWiK Sp. z o.o. w Przemyślu.
W związku z powyższym zawiadamiamy, że dokonamy odczytów wskazań wodomierzy lokalowych wg stanu na dzień 28.05.2018r.
Prosimy również o spisanie stanu wodomierza wszystkich tych, którzy w w/w terminie nie będą mogli udostępnić swoich mieszkań oraz przekazanie odczytu do swojej administracji.