Zabezpieczanie komórek lokatorskich - ul. Słowackiego

Zabezpieczanie komórek lokatorskich - ul. Słowackiego

Gmina Miejska Przemyśl w roku 2022 systematycznie realizuje swoje zadania statutowe w zakresie polepszania warunków socjalnych i bytowych najemców lokali mieszkalnych. W planie remontów obiektów i lokali gminnych na rok 2022 ujęto wykonanie zabezpieczenia istniejących komórek lokatorskich przy ul. Słowackiego. Jednym z długo oczekiwanych przez lokatorów działań, wręcz niezbędnych, była wymiana połaci dachu zespołu komórek. Komórki w bardzo złym stanie technicznym, wymagały pilnego remontu. Lokatorzy ogrzewający swoje mieszkania byli pozbawieni możliwości składowania opału na paliwo stałe w suchych, zadaszonych pomieszczeniach. Powodowało to duże utrudnienia i niedogodności w ogrzewaniu lokali mieszkalnych. Gmina przeznaczyła stosowne środki finansowe i zleciła zarządcy PGM Spółka z o.o. remont dachu. Wymieniono połać dachową na połowie dachu. Zamontowano nowe krokwie, łaty, zwiększono spadek połaci dachowej, wzmocniono wieńcem żelbetowym ściany zewnętrzne, pokryto połać dachu blachą trapezową. Pracownicy Zakładu Remontowo Budowlanego spółki wykonali remont dachu szybko i fachowo. Działania spotkały się z aprobatą najemców budynku komunalnego, wyrażających swoje zadowolenie z decyzji Gminy Miejskiej Przemyśl.

Gmina planuje w roku 2023 dokończenie inwestycji w zakresie remontu drugiej części połaci dachu. Sukcesywnie przeznaczane są środki na remonty pozostałych budynków gminnych w zakresie wymiany połaci dachowej, izolacji przeciwwilgociowej, remontów lokali mieszkalnych.

Poniższe zdjęcia przedstawiaja kolejne etapy realizacji.

Stan przed rozpoczęciem prac.

 

Stan wizualny przed rozpoczęciem prac.

 

Obiekt w trakcie prac budowlanych.

 

Prace w toku.

 

Widok części orynnowania.

 

Orynnowanie ściany wschodniej.

 

Ściana szczytowa po wykonaniu prac blacharskich.

 

 

Widok częściowego pokrycia dachu komórek.