Wyniki: Ekologiczny Przemyśl

Wyniki: Ekologiczny Przemyśl

Wyniki Naboru deklaracji do projektu Ekologiczny Przemyśl – wymieniamy źródła ciepła

Szanowni Państwo

Jak wcześniej informowaliśmy złożyliśmy w imieniu wspólnot przez nas administrowanych 24 deklaracje chęci udziału w projekcie „Ekologiczny Przemyśl – wymieniamy źródła ciepła” – Poddziałanie 3.3.1. W dniu wczorajszym w godzinach popołudniowych zostały przedstawione wyniki naboru. Pragniemy poinformować że 50% wniosków złożonych przez nas zakwalifikowało się do projektu i mają szansę na uzyskanie dofinansowania. Ponadto została utworzona lista rankingowa – rezerwowa, gdzie łącznie zostało umieszczonych 18 budynków wielorodzinnych. Połowę tej listy stanowią wspólnoty administrowane przez nas.

Jest to duży sukces dla nas jako administratora, ale przede wszystkim dla wspólnot mieszkaniowych, ponieważ mają szansę na otrzymanie dofinansowania w wysokości 85% kosztów kwalifikowanych netto i korzystania z najbezpieczniejszej formy ogrzewania mieszkań. Pomimo krótkiego czasu na reakcję udało nam się razem z Państwem przygotować wnioski. Jako administrator możemy pochwalić się że spośród wszystkich złożonych deklaracji dla budynków zbiorowego zamieszkania 30% wniosków zostało przygotowanych przez nas. Z czego zaledwie 4,5% stanowią budynki, które nie zakwalifikowały się do projektu. Niestety miejska sieci ciepłownicza nie znajduje się w każdym zakątku naszego miasta i niektóre budynki ze względów technicznych nie będą mogły wziąć udziału w projekcie.

Jako Państwa administrator cieszmy się z zakwalifikowania i przypominamy że jest to kolejny etap na drodze ku ciepłu systemowemu. Kolejnym krokiem jest sporządzenie przez Gminę Miejska Przemyśl wniosku na dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Podkarpackiego, Poddziałanie 3.3.1. oraz czekanie na rozstrzygnięcie naboru w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego. Wstępne informacje wyznaczają termin rozstrzygnięci naboru na marzec 2019 roku.