CZY WALKA Z DŁUŻNIKAMI ZAWSZE MUSI OZNACZAĆ POJEDYNKOWANIE SIĘ Z WIATRAKAMI?

CZY WALKA Z DŁUŻNIKAMI ZAWSZE MUSI OZNACZAĆ POJEDYNKOWANIE SIĘ Z WIATRAKAMI?
Każdy kto choć raz zmuszony był odzyskać swój dług, doskonale wie, że często jest to sprawa niełatwa. Podobnie jest w kwestii odzyskiwania zaległości czynszowych za lokale administrowane przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Przemyślu. Jednak, czy wierzyciel dochodzący swoich roszczeń z góry skazany jest na porażkę?

Lokatorzy często płacą czynsz w niepełnej wysokości, zaokrąglając swoje zobowiązanie w dół o kilkanaście, kilkadziesiąt złotych, przekraczają termin płatności o kilka, czy kilkanaście dni, nawet raz w roku nie uzgadniając z administratorem salda, choć pisemnie prosi się o to wszystkich dłużników. Niejednokrotnie po czasie mieszkańcy stwierdzają, że bank nie uregulował ich zobowiązań czynszowych, ponieważ tzw. stałe zlecenie było już nieaktualne, albo zabrakło środków na ich koncie. Czasem dopiero po kilku latach takiego niezdyscyplinowanego płacenia zgłaszają się do Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Przemyślu, gdy z różnych powodów zależy im na braku posiadania długów. Bywa, że mają pretensje o odsetki od zobowiązań. Są to sprawy kłopotliwe, nieraz nieprzyjemne. Od jesieni ubiegłego roku każda osoba mieszkająca w zasobach administrowanych przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Przemyślu korzystająca z Internetu ma ogromną łatwość weryfikacji swoich sald, w uruchomionym przez Spółkę systemie „e-Lokal” dostępnym na stronie internetowej www.pgmprzemysl.pl, do którego dostęp jest bezpłatny. Ponieważ jednak nie wszyscy mieszkańcy korzystają z Internetu, w formie pisemnej informowani są oni o posiadanych zaległościach. Na każdym zawiadomieniu znajdują się dane umożliwiające kontakt. Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Przemyślu rozpoczyna działania windykacyjne, już gdy dług przekracza równowartość dwóch czynszów. Warto pamiętać też, że od każdej ponadmiesięcznej zaległości płatniczej, nawet kilkuzłotowej, zgodnie z prawem naliczane są ustawowe odsetki. Inaczej mają się sprawy między Przedsiębiorstwem Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Przemyślu, a osobami, których sytuacja finansowa znacznie się pogorszyła i mają problemy z regulowaniem czynszu, czasem długotrwałe. Spółka przy każdej okazji podkreśla konieczność współpracy z nią, szczególnie w takiej sytuacji, gdyż zawsze istnieje możliwość rozłożenia zaległości na raty, umożliwiające osobom korzystającym z mieszkania wyjście z tarapatów. Brak współdziałania może pogrążyć w finansowych kłopotach i doprowadzić do utraty mieszkania. Nie rozwiąże problemów, jak niektórym osobom się wydaje, nieodbieranie korespondencji i unikanie kontaktu z pracownikami. Spółka zawsze wychodzi naprzeciw lokatorom informując komu należy się dodatek mieszkaniowy. Pomagamy też w zamianie zadłużonego mieszkania na mniejsze. Jeśli starania zmierzające do nawiązania kontaktu z dłużnikiem są nieskuteczne, to Spółka oddaje sprawę do sądu, by uzyskać stosowne orzeczenie. Przy braku dobrowolnej spłaty długu z sądowego orzeczenia, należność jest egzekwowana przez komornika. Dług powiększa się wtedy o koszty sądowe, zastępstwa procesowego, komornicze.

Ostateczną formą odzyskiwania zadłużenia jest rozwiązanie stosunku najmu i wystąpienie z pozwem o eksmisję. Orzeka o tym Sąd, biorąc pod uwagę m.in. sytuację rodzinną dłużników. Zobowiązanym do opuszczenia dotychczasowego mieszkania przyznaje on lub nie prawo do lokalu socjalnego. Osoby bez takiego prawa mogą liczyć jedynie na gminny lokal tymczasowy, którym może być noclegownia.

Od 1 lipca 2018 r. na terenie Przemyśla obowiązuje także nowy „Regulamin rozliczania kosztów dostawy wody zimnej i odprowadzania ścieków z lokali mieszkalnych i użytkowych w budynkach administrowanych przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Przemyślu” dostępny na stronie internetowej Spółki pod adresem: https://www.pgmprzemysl.pl/dokumenty. Jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych w regulaminie jest możliwość instalowania wodomierzy przedpłatowych. Ten innowacyjny system przedpłatowy za wodę wychodzi na przeciw problemowi opłat za wodę, a jednocześnie przyczyni się bezpośrednio do ochrony środowiska poprzez zmniejszenie zużycia wody i wprowadzenie jej racjonalnego gospodarowania. W początkowym okresie wdrażania programu zostanie nim objętych kilkadziesiąt lokali mieszkalnych, w których występuje znaczne zużycie wody oraz zaległości w opłatach. Docelowo programem zostaną objęte wszystkie lokale posiadające zadłużenie oraz lokale w których wypowiedziana została umowa najmu. Działania takie m.in. mają na celu w dłuższej perspektywie zdyscyplinować niepłacących lokatorów, a w konsekwencji usprawnić spłatę zobowiązań, gdyż obecnie znaczna część zaległości spowodowana jest właśnie nieopłacaniem zużycia wody. System przeznaczony do rozliczania zużycia wody z funkcją systemu przedpłatowego, jest bardzo prosty w obsłudze, działa na zasadzie podobnej do doładowań w telefonie. Dzięki zastosowaniu kodów użytkownik kontroluje płatność za zużycie wody. System ten działa na zasadzie wydawania dla użytkownika przez administratora kodów, każdy kod umożliwia zużycie określonej ilości m3 wody. W przypadku, gdy wykorzysta się doładowanie, dostęp do wody zostaje ograniczony i aby ponownie korzystać z wody użytkownik musi wpisać kolejny kod który wykupuje od administratora. Po spłaceniu całkowitego zadłużenia lokalu, zostanie z niego usunięty wodomierz przedpłatowy.

Kolejną czynnością wpisującą się w omawianą windykację zadłużenia czynszowego jest zawarcie – w lipcu 2018 r. przez PGM Spółka z o.o. w Przemyślu umowy o współpracę z Krajowym Rejestrem Długów Biurem Informacji Gospodarczej S.A. z siedziba we Wrocławiu. Głównym celem funkcjonowania Krajowego Rejestru Długów jest udostępnianie danych dotyczących sytuacji finansowej firm oraz, od kilku lat, również konsumentów indywidualnych. Po informacje zamieszczone w rejestrze sięgają zarówno banki, aby sprawdzić kredytobiorcę, jak i kontrahenci chcący uniknąć współpracy z nieuczciwymi przedsiębiorstwami. W KRD, na wniosek wierzyciela, zapisane zostają niespłacone zobowiązania finansowe, z uregulowaniem których dłużnik zwleka powyżej 60 dni. W przypadku konsumentów indywidualnych kwota zadłużenia kwalifikująca do wpisu w rejestrze wynosi już 200 zł, natomiast przedsiębiorcy trafiają na listę dłużników, jeżeli ich zobowiązanie przekracza 500 zł. Te relatywnie niewysokie kwoty mogą stać się przyczyną odmowy udzielenia kredytu mieszkaniowego na kilkaset tysięcy złotych, pożyczki gotówkowej w wysokości kilkuset złotych, a nawet ratalnego zakupu sprzętu AGD czy RTV. Zostały ustalone na takim poziomie, aby zniechęcić do przekraczania wyznaczonego terminu spłaty.
Końcowo wskazać należy, że windykacja długów bywa długa, skomplikowana, jednak większość mieszkańców Przemyśla winno zdać sobie sprawę, iż zadłużenie sąsiadów powoduje olbrzymie braki finansowe w budżecie Gminy Miejskiej Przemyśl, które uniemożliwiają podjęcie remontów zamieszkałych przez nich budynków. Każdy powinien wziąć do serca, że przyczyną w cudzysłowie „cieknącego dachu” jest brak dokonywania terminowych wpłat za czynsz. Należy jednak pamiętać, że takie działania spotkają się z natychmiastową reakcją Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Przemyślu, która nie jest bezradna wobec dłużników niepłacących za korzystanie z lokalu.