TERMOMODRNIZACJA KAZIMIERZA WIELKIEGO 12

TERMOMODRNIZACJA KAZIMIERZA WIELKIEGO 12

W poprzednich miesiącach przedstawiliśmy Państwu prace remontowe wykonane przez konsorcjum Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o. o. i firmy Sylbud. Nasze konsorcjum wygrało przetarg na wykonanie trzech budynków: Barska 3, Traugutta 3 oraz Kazimierza Wielkiego 12.
Dzisiaj chcemy przedstawić prace wykonane na ostatnim budynku czyli Kazimierza Wielkiego 12. Zaznaczyć należy, że remont wszystkich trzech budynków został dofinansowany ze środków Unii Europejskiej – Fundusze Europejskie. Program Regionalny. Celem dofinansowania była poprawa efektywności energetycznej 5 wielorodzinnych budynków mieszkalnych zlokalizowanych na terenie Przemyśla: ul. Barska 3, ul. Frankowskiego 2, ul. Kazimierza Wielkiego 12, ul. Traugutta 3, ul. Chopina 2a.
Prace przy w/w budynku rozpoczęły się już w październiku 2017 roku. W pierwszej kolejności została wykonana adaptacja pomieszczenia na węzeł cieplny. Następnie do końca 2017 roku wykonana została instalacja elektryczna wraz z opomiarowaniem w węźle cieplnym. Następnie wykonaliśmy instalację odbiorcą centralnego ogrzewania dla budynku.
Na przełomie marca oraz kwietnia 2018 roku została wymieniona stolarka i wykonano docieplenie strychu.
W miesiącach cieplejszych czyli na od maja do czerwca wykonywane były prace związane z:
– wykonaniem izolacji poziomej i pionowej ścian fundamentowych,
– dociepleniem budynku,
– remontem klatki schodowej.

Nazwa Projektu: Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Przemyślu
Cel: Poprawa efektywności energetycznej 5 wielorodzinnych budynków mieszkalnych zlokalizowanych na terenie Przemyśla: ul. Barska 3, ul. Frankowskiego 2, ul. Kazimierza Wielkiego 12, ul. Traugutta 3, ul. Chopina 2a
Beneficjent projektu: Zrzeszenie Właścicieli i Zarządców Domów ul. Sowińskiego 1, 37-700 Przemyśl
Adres portalu: www.mapadotacji.gov.pl