Stolarka

Stolarka

Jedną z Naszych specjalności są prace związane z wymianą stolarki drzwiowej i wymianą schodów drewnianych w przemyskich kamienicach. Budynki, w których były realizowane te prace remontowe, są indywidualnie wpisane do rejestru zabytków lub stanowią elementy zabudowy zabytkowej miasta Przemyśla. Pochodzą one z różnych okresów i z różnych epok architektonicznych, dlatego ważnym elementem jest zachowanie ich pierwotnego wyglądu. Większość z wykonywanych przez Naszą firmę schodów i bram wejściowych do kamienic jest nadzorowane przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Przemyślu. Głównymi materiałami stosowanymi do tego rodzaj prac są drewno sosnowe, dębowe, bukowe o wilgotności ok. 12%. Każda surowiec zanim zostanie zakupiony, poddawana jest wnikliwej kontroli jakościowej. Obróbka drzewa odbywa się na profesjonalnych urządzeniach firmy „Felder”. Drewniane elementy architektoniczne, drzeworyty, odtwarzane są w pracowni rzeźbiarskiej a następnie montowane na wykonanych wcześniej elementach. Ze względu na specyfikę wyrobów, oprócz wstępnej obróbki drewna, większość prac wykonywana jest ręcznie przez wykwalifikowanych pracowników z wieloletnim doświadczeniem. Materiały pomocnicze, takie jak okucia drzwiowe, materiały montażowe, farby, kleje, dobierane są indywidualnie do każdego elementu ze szczególnym uwzględnieniem ich jakości i trwałości. Nasza firma więc oferuje Państwu wykwalifikowaną kadrę, profesjonalny sprzęt i wysokiej jakości materiały wraz ze swoim doświadczeniem i wiedzą niezbędną do wykonywania tych prac.