Renowacja Grunwaldzka 24

Renowacja Grunwaldzka 24

Spółka PGM zrealizowała kolejne zadanie z zakresu renowacji zabytkowych obiektów budowlanych. Budynek przy ul. Grunwaldzkiej 24 jest następnym, dobrze zrealizowanym zadaniem przez Zakład Remontowo Budowlany Spółki. Roboty wykonywane na obiekcie dotyczyły odrestaurowania elewacji frontowej od ulicy Grunwaldzkiej, malowania klatki schodowej oraz docieplenia dwóch ścian budynku. Podczas prowadzenia prac budowlanych na elewacji frontowej odsłonięto ciekawe motywy malowideł z początku XX.
Wojewódzki Konserwator Zabytków dokonał oceny wartości historycznych fragmentów malowideł i postanowił o konieczności odtworzenia elewacji parteru, utrwalając napisy z lat dwudziestych oraz zlecając wykonanie projektu odrestaurowania parteru konserwatorowi dzieł sztuki.
Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Grunwaldzkiej 24 złożyła wniosek do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków z siedzibą w Przemyślu o wpisanie parteru elewacji do rejestru indywidualnego zabytków ruchomych województwa podkarpackiego. Decyzją z dnia 15.11.2021 r. Podkarpacki Wojewódzki Konserwator Zabytków wpisał pod pozycją nr B-1017 „Napisy reklamowe malowane na parterowej części elewacji frontowej kamienicy przy ul. Grunwaldzkiej 24” do rejestru zabytków ruchomych.
Koszty remontu budynku ponosi Wspólnota Mieszkaniowa, której jednym z członków jest Gmina Miejska Przemyśl.
W roku 2022 przy sprzyjających okolicznościach i posiadaniu odpowiednich środków finansowych, również z dotacji celowej Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, Wspólnota przystąpi do remontu elewacji parteru oraz odtworzenia zabytkowych napisów.
Zapraszamy do nawiązania kontaktów i kierowania do spółki zleceń na roboty budowlane.
Spółka nawiąże współpracę z firmami budowlanymi, instalacji elektrycznych, gazowych, wodno-kanalizacyjnych, a także osobami prowadzącymi działalność gospodarczą w zakresie budownictwa i instalacji. Zatrudnimy lub nawiążemy współpracę ze zdunami.