Remont konserwatorski nagrobków Cmentarza Wojskowego w Przemyślu

Remont konserwatorski nagrobków Cmentarza Wojskowego w Przemyślu

Rok 2022
Spółka PGM przystąpiła w okresie letnim br. do nowego prestiżowego zadania: „Prace konserwatorskie i remontowe przy betonowych mogiłach żołnierzy z okresu międzywojennego zlokalizowanym na cmentarzu wojskowym przy ul. Przemysława w Przemyślu”.
Prace polegające na odrestaurowaniu nagrobków żołnierzy prowadzone były przy reżimie technologicznym zawartym w programie konserwatorskim przygotowanym przez pracowników Urzędu Miejskiego w Przemyślu. Zastosowano wysokiej klasy materiały firmy Mapei i Caparol. Po wykonaniu robót przygotowawczych i odtworzeniowych, scalono i uzupełniono ubytki w betonowych nagrobkach. Podstawy betonowe nagrobków pomalowano farbami firmy Caparol, następnie zabezpieczono środkami przeciw wodnymi firmy Remmers. Prace zostały sfinansowane przez Gminę Miejską Przemyśl oraz Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Przemyślu.
Pracownicy spółki w obrębie prowadzonych robót usunęli uschnięte drzewa zagrażające bezpieczeństwu.
W roku następnym planowane są dalsze działania zmierzające do odrestaurowania pozostałej części cmentarza.

Poniższe zdjęcia przedstawiają stan przed remontem …

… w trakcie jego trwania

… oraz po jego zakończeniu.