Rozłożenie na raty zaległości z tytułu użytkowania lokalu

Rozłożenie na raty zaległości z tytułu użytkowania lokalu

Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Przemyślu będąc blisko codziennych problemów mieszkańców Miasta Przemyśla, rozumiejąc trudną sytuację finansową niektórych lokatorów mieszkań komunalnych oraz właścicieli mieszkań, zamieszkujących w zasobach administrowanych przez naszą firmę, wyciąga do takich osób pomocną dłoń.

Lokator lub właściciel posiadający zadłużenie z tytułu opłat mieszkaniowych może zwrócić się z wnioskiem do PGM Sp. z o.o. lub Wspólnoty Mieszkaniowej (za Naszym pośrednictwem) o rozłożenie na raty zaległości z tytułu użytkowania lokalu. Gwarantujmy pozytywne rozpatrzenie wniosku jeżeli z uzyskanej informacji wyniknie, że zaistnieje możliwość spłaty zadłużenia w ratach lub spłaty zaległości w określonym terminie. Wysokość i ilość rat rozkładanej zaległości uzależniona będzie od sytuacji finansowej wnioskującego.

Im zadłużenie jest niższe, tym łatwiej jest je spłacić. Najpóźniej z takim wnioskiem należy zwrócić się po otrzymaniu wezwania do zapłaty. Jeżeli lokator/właściciel nie zareaguje na otrzymane wezwanie to sprawa skierowana zostanie do Sądu o uzyskanie nakazu zapłaty, co zawsze skutkuje dodatkowymi kosztami (odsetki, koszty sądowe itp.).

Przypominamy, że do regulowania powstałych wszelkich zaległości zobowiązane są wszystkie pełnoletnie osoby zamieszkałe i zameldowane wspólnie z najemcą, a w przypadku lokali własnościowych zobowiązanie takie ciąży na właścicielu lokalu.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej informuje, że wzory próśb o rozłożenie zadłużeń na raty (dla lokatorów i właścicieli) znajduje się na stronie internetowej.

 

Pliki do pobrania