Przerwa w dostawie ciepłej wody

Przerwa w dostawie ciepłej wody

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Przemyślu informuje mieszkańców o planowanej przerwie w dostawie ciepłej wody użytkowej. Potrwa ona od 26 czerwca do 2 lipca. Przerwa spowodowana jest koniecznością przeprowadzenia niezbędnych prac remontowych Ciepłowni “Zasanie”,  miejskiej sieci ciepłowniczej oraz instalacji odbiorczych. Od 26 czerwca do końca następnego miesiąca (31.07.)będzie trwało także płukanie sieci wodociągowej.

Więcej informacji: http://tiny.pl/g115p