Program Integracji Społecznej i Obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021 – 2030 - Mieszkalnictwo

Program Integracji Społecznej i Obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021 – 2030 - Mieszkalnictwo

W miesiącach sierpień – grudzień 2021 r., Gmina Miejska Przemyśl realizowała prace remontowe obejmujące:
– remont i przebudowę kominów, remont balkonu zewnętrznego, wymianę drzwi wejściowych do budynku przy ul. Słowackiego 75 w Przemyślu,
– wymianę drzwi wejściowych do wspólnego przedpokoju w budynku przy ul. Smolki
– wymianę okna oraz drzwi wejściowych do lokalu mieszkalnego,
– przestawienie kuchni kaflowej oraz montaż urządzenia do podgrzewania wody.
Przedmiotowe zadanie wykonane zostało w ramach programu integracji społecznej
i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021- 2030 w dziedzinie Mieszkalnictwo przy udziale wsparcia z budżetu państwa. Całkowity koszt zadania: 60.000,00 zł, dofinansowanie z budżetu państwa w kwocie 50.000,00 zł, wkład własny Gminy Miejskiej Przemyśl 10.000,00 zł.