Polityka ochrony danych osobowych

Polityka ochrony danych osobowych

Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Przemyślu w trosce o najwyższą jakość świadczonych usług oraz bezpieczeństwo naszych Klientów, realizując politykę ochrony danych osobowych zawiadamia, że osoby, które zechcą telefonicznie uzyskać informację o swoim mieszkaniu (np. o saldzie), będą zobligowane podać:

  • imię i nazwisko;
  • adres lokalu odnośnie, którego zechcą otrzymać informacje;
  • indywidualny numeru konta bankowego zamieszczony na książeczce opłat za mieszkanie; w przypadku właścicieli mieszkań numer konta opłat za eksploatację i media.

Ze swojej strony zachęcamy do wypełniania – zamieszczonego na stronie internetowej spółki – oświadczenia o przetwarzaniu danych. Wypełnienie w/w dokumentu jest także możliwe za pośrednictwem swojego ADM-u.

Przypominamy także, że wszystkie osoby, które wyrażą zgodę na wysyłanie korespondencji za pośrednictwem sms-ów i poczty elektronicznej (Ci Państwo, którzy podpiszą w/w oświadczenie) otrzymają powitalną wiadomość sms wraz z informacją o stanie swojego salda za mieszkanie wg stanu na koniec poprzedniego miesiąca