Płukanie i dezynfekcja sieci wodociągowej miasta Przemyśla

Płukanie i dezynfekcja sieci wodociągowej miasta Przemyśla

W okresie od 26.06.2017 r. do 31.07.2017 r Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Przemyślu  dokona planowanego płukania sieci wodociągowej.W związku z powyższym mogą wystąpić czasowe spadki ciśnienia wody oraz pojawi się  zwiększona zawartość chloru w wodzie, który należy usuwać poprzez jej przegotowanie.

Więcej szczegółów: http://tiny.pl/g115j