OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE
Informujemy wszystkich Klientów, że dzień 17 listopada 2017r. będzie dla pracowników PGM Spółka z o.o. w Przemyślu dniem wolnym od pracy.

Jak zawsze w takim przypadku pełniony będzie dyżur techniczny – tel. 166783416.

Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.

Podstawa prawna: 
1) art. 130 § 2 Ustawy z dnia 26.06.1974r. Kodeks Pracy

2) Zarządzenie nr 11/2017 Prezesa Zarządu PGM Spółka z o.o. z dnia 17.10.2017r. w sprawie czasu pracy przedsiębiorstwa w 2017r. – zgodnie z którym dzień 17.11.2017r. będzie dodatkowym dniem wolnym od pracy w zamian za święto występujące 11.11.2017r. i przypadające w sobotę.”