Obowiązek przeprowadzenia deratyzacji na terenie Gminy Miejskiej Przemyśl

Obowiązek przeprowadzenia deratyzacji na terenie Gminy Miejskiej Przemyśl

Prezydent Miasta Zarządzeniem Nr 366/2017 wprowadził obowiązek przeprowadzenia deratyzacji na terenie Gminy Miejskiej Przemyśl. Deratyzacja nieruchomości położonych na terenie miasta Przemyśla powinna zostać dokonana od 2 października do 31 października 2017 r.

Więcej informacji: https://przemysl.pl/47612/obowiazkowa-deratyzacja-na-terenie-przemysla.html