Nowe stawki w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Nowe stawki w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Informujemy, że od dnia 01 stycznia 2019 r. zmianie ulegną stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Zmiany zostały wprowadzone na mocy Uchwały Nr 16/2018 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 4 grudnia 2018r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z 2018r., poz. 5312)

Aktualne stawki dostępne na stronie: https://przemysl.pl/52489/nowe-stawki-w-oplacie-za-gospodarowanie-odpadami-komunalnymi.html