Konserwatorskie prace przy kamienicy Komisji Edukacji Narodowej 1

Konserwatorskie prace przy kamienicy Komisji Edukacji Narodowej 1

Rok 2022.
Ciąg dalszy renowacji elewacji przy ul. Komisji Edukacji Narodowej 1 w Przemyślu.
Na zlecenie prywatnego inwestora Spółka dokonała niezwykle precyzyjnego i trudnego zadania polegającego na odrestaurowaniu elewacji południowo-zachodniej od ul. Władycze. Przy zastosowaniu tradycyjnych metod, wykonano podobnie jak na elewacji południowej w 2021 r. 100% odlewów detali architektonicznych i tynku wapienno-cementowego na ścianach płaskich. Zakład Remontowo-Budowlany przy Spółce PGM doskonale wtopił się w oczekiwania Inwestora. PGM przy realizacjach zapewnia obsługę wykwalifikowanych fachowców oraz kadrę z uprawnieniami budowlanymi do pełnienia funkcji kierowniczych. Roboty budowlane wykonywane były przy współudziale Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, który po raz kolejny przeznaczył środki finansowe na remonty obiektów zabytkowych

Prace konserwatorskie wysoko zostały ocenione przez Inwestora.

— Widok elewacji zachodniej przed remontem —

 

— Widok elewacji przed remontem —

 

— Widok elewacji przed remontem —

 

— Widok elewacji w trakcie remontu —

 

— Odrestaurowana elewacja zachodnia —

 

— Opis jak wyżej —

 

— Opis jak wyżej —

 

— Końcowy efekt odrestaurowanej elewacji —