Konserwacja zabytkowego muru Cmentarza Głównego w Przemyślu

Konserwacja zabytkowego muru Cmentarza Głównego  w Przemyślu

Rok 2021.
Gmina Miejska Przemyśl przystąpiła do realizacji zadania „Odnowa konserwatorska muru ogrodzeniowego Cmentarza Głównego od ul. Przemysława”. Spółka PGM wykonała z powodzeniem postawione jej zadania.

Ściana muru po skuciu tynków

 

Zabezpieczenie muru tynkiem renowacyjnym

 

Mur po odrestaurowaniu

 

Wejście główne na cmentarz

 

Rok 2022.
Gmina Miejska Przemyśl realizuje założony plan odrestaurowania nekropolii przemyskich. Pracownicy Urzędu Miejskiego – gospodarki komunalnej – opracowali program konserwatorski „Odnowienie muru ogrodzeniowego od strony wewnętrznej Cmentarza Głównego przy ul. Przemysława”. Najkorzystniejszą ofertę wykonania remontu złożył PGM sp. z o.o. w Przemyślu. Zakres prac identyczny jak w 2021r. – zabezpieczenie ceglanego muru cmentarnego przed jego degradacją i wilgocią przy zastosowaniu technologii firmy Remmers. Prace zostały zakończone terminowo i odebrane przez Urząd Miejski i WUOZ w Przemyślu bez usterek. Częściowy koszt wykonanej konserwacji muru został sfinansowany przez WUOZ.

Widok muru przed remontem.

 

Widok muru po remoncie.