Izolacja pozioma i pionowa ścian fundamentowych - Grodzka 3

Izolacja pozioma i pionowa ścian fundamentowych - Grodzka 3

Tym razem prezentujemy wykonanie izolacji przeciw wodnej budynku mieszkalnego zlokalizowanego na przemyskiej starówce. Prace zostały wykonane w porozumieniu z Podkarpackim Urzędem Konserwacji Zabytków w oparciu o projekt budowlany.
Roboty budowlane polegały na odtworzeniu przepony poziomej nad posadzką piwnic za pomocą produktu PCI Saniment Injekt C. Izolacja została wykonana poprzez wywiercenie otworów o średnicy 12mm na głębokość muru (-5 cm) – poziomo i w spoinie oraz wstrzyknięcie kremu iniekcyjnego.
Od zewnątrz ściana fundamentowa została odsłonięta do poziomu poniżej odtworzonej przepony poziomej. Następnie po oczyszczeniu z luźnych części cegły i fug ściany zostały wyrównane zwykłą zaprawą, zagruntowane preparatem Pecimor oraz zaizolowane materiałem PCI Pecimor 2K. Ostatnim etapem było zasypanie wykopu i odtworzenie kostki brukowej (producent nie zaleca montażu folii kubełkowej na swoich produktach).