INFORMACJA

INFORMACJA

Informujemy wszystkich Klientów, że dzień 30 marca 2018r. będzie dla pracowników PGM Spółka z o.o. w Przemyślu dniem wolnym od pracy.

Jak zawsze w takim przypadku pełniony będzie dyżur techniczny – tel. 166783416.

Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.

Podstawa prawna:
1) art. 130 § 2 Ustawy z dnia 26.06.1974r. Kodeks Pracy
2) Zarządzenie nr 3/2018 Prezesa Zarządu PGM Spółka z o.o. z dnia 10.01.2018r. w sprawie czasu pracy przedsiębiorstwa w 2018r. – zgodnie z którym dzień 30.03.2018r. będzie dodatkowym dniem wolnym od pracy w zamian za święto występujące 06.01.2018r. i przypadające w sobotę.