Zapraszamy do e-PGM

Zapraszamy do e-PGM

Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o w Przemyślu informuje, iż kontynuuje zapoczątkowany na początku roku proces modernizacji i wdrażania standardów komunikacji elektronicznej pomiędzy Naszą Spółką a jej klientami. Wobec powyższego od dnia 1 czerwca 2017 r. pracownicy Administracji Domów Mieszkalnych odwiedzą wszystkich Państwa w celu wypełnienia oświadczenia o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych, w którym będą mogli Państwo wskazać swój Państwo swój aktualny numer telefonu komórkowego oraz adres poczty elektronicznej, celem ułatwienia komunikacji – co w znaczący sposób ułatwi, przyspieszy i poprawi wzajemny kontakt i relacje.

Tworzony system posłuży m.in. szybszemu przekazywaniu bieżących informacji m.in. o:

  • planowanych przeglądach technicznych, odczytach wodomierzy, podzielników ciepła, o terminach legalizacji wodomierz i innych,
  • bieżącym stanie konta, w tym informacje o ewentualnej nadpłacie lub zadłużeniu,
  • dokumentach rozliczeniowych (np. rozliczenie mediów),
  • innych dokumentach związanych z użytkowaniem lokalu.

W razie jakichkolwiek wątpliwości mogą Państwo przed wypełnieniem oświadczenia zadzwonić do siedziby Administracji Domów Mieszkalnych celem weryfikacji tożsamości pracowników:

  • ADM „CENTRUM” – (16) 678-61- 46; (16) 678-59- 45
  • ADM „MIASTO” – (16) 678-61- 50; (16) 678-53- 30
  • ADM „ZASANIE” – (16) 670-10- 04; (16) 670-51- 99

Dla Państwa wygody wzór oświadczenia o przetwarzaniu danych osobowych został zamieszczony na stronie internetowej tut. Spółki.

Pliki do pobrania

Każda osoba, która wyrazi zgodę na w/w sposób komunikowania wraz z rozruchem sytemu otrzyma przywitalną wiadomość tekstową oraz drugą zawierająca informacje o bieżącym saldzie dot. opłat za mieszkanie.
Informujemy także, że trwają zaawansowane prace nad wdrożeniem e-platformy mającej w znaczny sposób ułatwić Państwu załatwianie codziennych spraw mieszkaniowych. Każdy z naszych obecnych i przyszłych Klientów będzie mógł w łatwy i szybki sposób sprawdzić stan swojego konta (z historią naliczeń i wpłat), zapłacić za mieszkanie czy sprawdzić bieżące dokumenty – wszystko przez Internet (po otrzymaniu indywidualnego loginu i hasła do systemu).