Elewacja na ul. 3-go Maja c.d.

Elewacja na ul. 3-go Maja c.d.

W miesiącu lipcu 2021 r PGM spółka z o.o. przystąpiła do robót konserwatorskich południowej elewacji budynku mieszkalnego przy ul. 3-go Maja 21. Jest to kontynuacja prac, których spółka rozpoczęła w 2020 roku odnawiając elewację frontową. Odrestaurowano wszystkie detale architektoniczne, między innymi konsole, rozety, płyciny, liście akantu, bukranionu, opaski okienne, gzymsy. Pracownicy Zakładu Remontowo Budowlanego spółki to wysokiej klasy specjaliści niejednokrotnie realizują trudne zadania w zakresie odnowy obiektów zabytkowych. Należy wskazać tu dużą rolę Wojewódzkiego Konserwatora Zbytków, który przekazał stosowną dotację finansową na remont zabytku zarówno w roku 2020 jak też 2021. Inwestorem była osoba prywatna. Zapraszamy Wszystkich do nawiązania współpracy i kierowania do spółki zleceń na roboty budowlane. Spółka nawiąże współpracę z firmami budowlanymi, instalacji elektrycznych, gazowych, WC, a także osobami prowadzącymi działalność gospodarczą w zakresie budownictwa i instalacji.

Zatrudnimy lub nawiążemy współpracę z zdunami.