Elektroniczne Biuro Obsługi Klientów e-LOKAL

Elektroniczne Biuro Obsługi Klientów e-LOKAL

Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o w Przemyślu kontynuując zapoczątkowany proces cyfryzacji procesów obsługi klientów, pragnie poinformować o wprowadzeniu – z dniem 04.09.2017r. – Elektronicznego Biura Obsługi Klientów e-LOKAL.

System e-LOKAL daje możliwość zapoznawania się na bieżąco ze stanem salda, opłat z tytułu utrzymania i eksploatacji lokali mieszkalnych i użytkowych oraz innych danych porządkowych.

W celu umożliwienia skorzystania z systemu należy dokonać rejestracji, która polega na wypełnieniu i złożeniu formularza oraz przy pierwszym logowaniu – akceptacji regulaminu określającego zasady korzystania z systemu.

Mając powyższe na uwadze, począwszy od dnia 5 września br. upoważnieni pracownicy naszych administracji – ADM Centrum, ADM Miasto i ADM Zasanie odwiedzą Państwa w celu umożliwienia złożenia w/w formularza. Wszystkie osoby, które wyrażą chęć korzystania z w/w formy dostępu do informacji o swoim mieszkaniu/lokalu użytkowym – otrzymają indywidualny login i hasło pierwszego logowania do Elektronicznego Biura Obsługi Klientów „e-LOKAL. Kolejnym krokiem po pierwszym zalogowaniu będzie akceptacja powyższego regulaminu i zmiana hasła.

Równolegle,  w celu zapoznania się z treścią – regulamin dostępny będzie w wersji elektronicznej na stronie internetowej: http://www.pgmprzemysl.pl/pliki-do-pobrania

Podczas składania podpisu pod formularzem należy posiadać przy sobie dokument potwierdzający tożsamość.

 

W wyrazami szacunku:

PGM Spółka z o.o. w Przemyślu