DODATEK MIESZKANIOWY

DODATEK MIESZKANIOWY

Każda osoba mająca problem z wnoszeniem opłat za czynsz a spełniająca poniższe wymogi może uzyskać na okres 6 m-cy, decyzję z MOPS w Przemyślu przyznająca takie świadczenie.
Dla osób zadłużonych warunkiem otrzymania/wznowienia świadczenia jest zawarcie z tut. Spółką ugody na spłatę zadłużenia w dogodnych ratach. Zapraszamy do kontaktu z Działem Windykacji oraz na ADM-y.
Nasi pracownicy pomagają w wypełnieniu wniosku plus nadzorują cały proces od strony organizacyjnej.

Dodatki mieszkaniowe