Czyste powietrze Przemyśl

Czyste powietrze Przemyśl

NIE PAL ŚMIECI I ODPADÓW, BO TRUJESZ SIEBIE I SĄSIADÓW
Pod tym hasłem kilka przemyskich instytucji i spółek komunalnych od 8 grudnia b. r. prowadzi akcję edukacyjno-informacyjną, która ma na celu uświadomić mieszkańcom naszego miasta jaki wpływ na zdrowie i życie ma traktowanie domowego pieca i kotła niczym śmietnika czy utylizatora odpadów.
Wdychanie toksycznych i szkodliwych związków chemicznych: dwutlenku siarki, chlorowodoru, cyjanowodoru, metali ciężkich, czy też rakotwórczych dioksan i furanów, które są produktami spalania śmieci i odpadów przyczynia się do chorób serca, udaru mózgu czy niewydolności układu oddechowego.
Symbolicznym rozpoczęciem akcji „Nie pal śmieci i odpadów bo trujesz siebie i sąsiadów” był event zorganizowany (8 grudnia br.) na przemyskim Zniesieniu, podczas którego obecny był Prezydenta Miasta Przemyśla Wojciecha Bakuna, który objął wspomnianą akcje Honorowym Patronatem. Inicjatorem akcji jest Dyrektor POSiR – Greta Ostrowska. Ponadto udział w wydarzeniu wzięli Jan Geneja – Komendant Straży Miejskiej, Grzegorz Latusek – Rzecznik Prasowy Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Przemyślu, Maciej Kozłowski – Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 w Przemyślu, Zbigniew Czekierda, Krzysztof Strent i Maciej Patoczka, Andrzej Ziemniak– prezesi przemyskich spółek komunalnych: PGM, ZUK, MPEC i PGK oraz uczniowie klas 3B, 5B i 8A ze Szkoły Podstawowej Nr 1 w Przemyślu.
Przygotowane tablice z hasłami mają uświadomić i jednoznacznie wskazać, że każdy z mieszkańców może przyczynić się do poprawy jakości powietrza jakim oddychamy.
„Zadymiony świat jest niewiele wart”
„Świat zadymiony ma same złe strony”
„Miasto w smogu nie służy nikomu”
„Nie truj – Przemyśl to”
„Okaż kulturę chroń naturę”
„Kochasz dzieci? Nie pal śmieci„
„Paląc śmieci trujesz dzieci”
„Nie pal w piecu byle czego, zrób dla świata coś dobrego”
„NIE TRUJ!”
W ramach tej inicjatywy pojawiły się na terenie miasta bilbordy, ale to nie jedyne działania jakie zostaną podjęte. Wraz z informacją, o terminach odbioru odpadów komunalnych przez PGK do przemyślan wkrótce trafi ulotka opowiadająca o akcji. W zarządzanych przez PGM budynkach już w najbliższym czasie pojawią się plakaty, zaś do skrzynek listowych mieszkańców trafią ulotki informacyjne, przypominające o najważniejszych założeniach trwającej akcji.

Zapraszamy do nawiązania kontaktów i kierowania do spółki zleceń na roboty budowlane. Spółka nawiąże współpracę z firmami budowlanymi, instalacji elektrycznych, gazowych, wodno-kanalizacyjnych, a także osobami prowadzącymi działalność gospodarczą w zakresie budownictwa i instalacji. Zatrudnimy lub nawiążemy współpracę ze zdunami.

Spółka w niedługim czasie będzie prowadzić rekrutację na objęcie stanowiska Kierownika Administracji Domów Mieszkaniowych na Zasaniu i Centrum.