Brama drewniana - WM Łukasińskiego 1

Brama drewniana - WM Łukasińskiego 1

Brama drewniana wykonana dla Wspólnoty Mieszkaniowej Łukasińskiego 1 w Przemyślu. Brama ramowa, dwuskrzydłowa o wymiarach 2.25 x 2.85. Zastąpiła starą i zniszczoną bramę wtórną. Drewno iglaste, naświetle łukowe, szklone. Oczywiście z uwagi na objęcie nieruchomości ochroną konserwatorską wpisem do rejestru zabytków całość prac została uzgodniona z Podkarpackim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków z siedzibą w Przemyślu.

Zapraszamy do współpracy