Brama Cmentarza Głównego

Brama Cmentarza Głównego

Remont zabytkowego muru ogrodzeniowego Cmentarza Głównego w Przemyślu.

„Obecnie w granicach administracyjnych miasta zachowało się siedemnaście cmentarzy. Osiem z nich tworzy wyjątkowy w skali kraju kompleks nekropolii rozciągający się na południowym i wschodnim stoku wzgórza otaczającego miasto od południa – Zniesieniu.” Tak we wstępie informuje nas portal cmentarzeprzemysl.pl Kontynuując za nim wskazać można, że szczególne znaczenie ma komunalny Cmentarz Główny założony ok. 1855 roku. Funkcjonujący do tego czasu cmentarz “stary”, usytuowany na dawnym Przedmieściu lwowskim, przy obecnej ul. Konarskiego, był już przepełniony . Wokół alei i kaplicy wkrótce zaczęły powstawać okazałe nagrobki najbardziej znaczących postaci XIX-wiecznego Przemyśla: wysokich urzędników cesarsko – królewskiej administracji i armii, dostojników obu kapituł – łacińskiej i greckokatolickiej, ale także uczestników zrywów niepodległościowych, przedstawicieli nauki i sztuki”. Wspominamy dzisiaj o tym ponieważ możemy Państwu przekazać, że w miesiącu październiku PGM Spółka z o. o. zakończyła prace konserwatorskie zabytkowego muru ogradzającego Cmentarz Główny w Przemyślu. Podczas odwiedzania bliskich zmarłych mieliście Państwo możliwość zobaczyć na żywo efekty naszej pracy. Tych z Państwa, którzy jeszcze nie mieli okazji zapoznać się z efektem, zachęcamy do pooglądania poniższych zdjęć.

Mur, nie remontowany od wielu lat, był w stanie wskazującym na poważne zniszczenia spowodowane upływem lat. Prace Konserwatorskie od ul. Przemysława polegały na odkopaniu ziemi przy murze, zabezpieczeniu środkami przeciw solnymi i przeciw grzybicznymi, wzmocnieniu ścian ceglanych, skuciu odparzonego tynku, wykonaniu tynku renowacyjnego, nałożeniu szpachli mineralnej, malowaniu i impregnacji wodoodpornymi środkami firmy Remmers oraz częściowej wymianie uszkodzonych dachówek zwieńczających mur. Zniszczony murek od parkingu przed dojściem do bramy wjazdowej został odtworzony.

Prace były prowadzone pod nadzorem Gminy Miejskiej Przemyśl oraz Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, który przyznał dotację pieniężną na wykonanie części robót. Gmina Przemyśl złożyła w roku bieżącym wniosek na uzyskanie dotacji w roku 2022 na remont dalszej części murowanego ogrodzenia.

Zapraszamy do nawiązania kontaktów i kierowania do spółki zleceń na roboty budowlane. Spółka nawiąże współpracę z firmami budowlanymi, instalacji elektrycznych, gazowych, wodno-kanalizacyjnych, a także osobami prowadzącymi działalność gospodarczą w zakresie budownictwa i instalacji. Zatrudnimy lub nawiążemy współpracę ze zdunami.

Spółka w niedługim czasie będzie prowadzić rekrutację na objęcie stanowiska Kierownika Administracji Domów Mieszkaniowych na Zasaniu i Centrum.