Alarm dla dłużników – wodomierze przedpłatowe !!!

Alarm dla dłużników – wodomierze przedpłatowe !!!

W dniu 17.04.2018r. w siedzibie Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Przemyślu odbyła się prezentacja zasad działania wodomierzy przedpłatowych.
Celem było przedstawienie możliwości wodomierzy z elektronicznym dozorem poboru wody oraz sposobem ich wykorzystania w wynajmowanych – zadłużonych – lokalach mieszkalnych.
Prezentacja szczegółowo naświetliła zasadę działania systemu oraz sposoby montażu i zabezpieczenia przed nieautoryzowanym dostępem z zewnątrz.

Omawiany system działa na zasadzie wydawania użytkownikowi sześciocyfrowych kodów a każdy kod umożliwia zużycie określonej ilości wody (po wcześniejszym ustaleniu objętości). W chwili gdy użytkownik wykorzysta doładowanie, dostęp do wody zostaje odcięty przez automatyczne zamknięcie zaworu. Aby ponownie korzystać z wody użytkownik musi wpisać kolejny kod uzyskany od administratora.

Tutejsza spółka rozważa wiele możliwości odzyskania od dłużników zaległości czynszowych w tym opłat za dostarczone media. W związku z powyższym w najbliższym czasie zaprezentowany zostanie kompleksowo nowy sposób dokonywania płatności za dostarczoną wody użytkową.

Dłużnikom nie wywiązującym się z obowiązku spłaty zadłużenia a także nie opłacającym bieżących opłat za mieszkanie zostaną zamontowane wodomierze przedpłatowe. Każdy dłużnik chcący skorzystać z bieżącej wody użytkowej zanim to uczyni będzie zmuszony zapłacić „z góry” poprzez wykupienie specjalnego kodu z przypisaną ilością wody.

Osobom, które w międzyczasie spłacą zadłużenie zostanie przywrócony dotychczasowy sposób regulowania opłat za korzystanie w wody użytkowej.

Rozwiązanie takie z powodzeniem funkcjonuje w innych miastach. Ponadto pozwoli na efektywną restrukturyzację zadłużenia osób, które nie regulują na bieżąco swoich zobowiązań czynszowych, w tym za w/w wodę. W szerszej perspektywie spowoduje, że uzyskane oszczędności przeznaczone zostaną na najpilniejsze do wykonania prace remontowe w budynkach mieszkalnych.

PGM Przemyśl