Adaptacja zasobów mieszkaniowych

Adaptacja zasobów mieszkaniowych

W dniu 11.01.2017 r. Gmina Miejska Przemyśl rozstrzygnęła przetarg nieograniczony pod nazwą „Adaptacja zasobów mieszkaniowych Gminy Miejskiej Przemyśl z przeznaczeniem na lokale socjalne” współfinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej nr VI „Spójność Przestrzenna i Społeczna” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 2020″.

Zadanie zostało podzielone na cztery części. W przetargu startowało 10 firm. Nasze Przedsiębiorstwo złożyło najkorzystniejszą ofertę dla zadania częściowego nr 3 i w dniu 18.01.2017 r. podpisało z Gminą Miejską Przemyśl umowę na realizację zamówienia obejmującego remont mieszkań przy ul. Słowackiego 64/5, Słowackiego 72/4, Słowackiego 43/11, Słowackiego 47/16 oraz Słowackiego 126/1 w Przemyślu.

Wartość umowy wynosi: 137.203,85 zł
Termin realizacji: 30.08.2017r.

Link:
https://bip.przemysl.pl/45657/informacja-o-wyborze-oferty-na-adaptacje-zasobow-mieszkalnych-z-przeznaczeniem-na-lokale-socjalne.html