II Konferencja – Ciepło Systemowe dla Przemyśla

II Konferencja – Ciepło Systemowe dla Przemyśla

Jak wcześniej informowaliśmy Państwa w piątek 24.11. br. o  9:00 rozpoczęła się II Konferencja – Ciepło systemowe dla Przemyśla “Czad i ogień! Obudź czujność!” organizowana przez Prezydenta Miasta Przemyśla, Komendę Miejską Państwową Straż Pożarną w Przemyślu oraz Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Przemyślu Sp. z o. o..Nasze przedsiębiorstwo miało możliwość wygłosić prelekcję dotyczącą bezpieczeństwa w naszych domach.

W pierwszej części konferencji mogliście wysłuchać wykładu na temat „Czadu!-Cichego zabójcy!” oraz na temat objawów zatrucia czadem, wypływie tlenku węgla na organizm człowieka i zasadach udzielania pierwszej pomocy. Nasi pracownicy Łukasz Maksym oraz Paweł Życzkowski prowadzili prelekcję na temat „bezpiecznego domu”, czyli jak zadbać, aby w naszym najbliższym otoczeniu czuć się bezpiecznie. Pierwszą część konferencji kończył wykład na temat Ciepła systemowego zaprezentowany przez pracownika Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej.

Kolejnymi ważnym punktami konferencji było przedstawienie planów rozwoju systemu ciepłowniczego w Przemyślu jak również informacja na temat zasad udzielania dotacji z budżetu Miasta Przemyśla do wymiany niskoemisyjnych źródeł ciepła. Temat ważny dla nas jako administratora jak również dla każdego z Państwa, którzy chcielibyście zmienić sposób ogrzewania. Udzielenie dotacji w czterech krokach:

  1. Złożyć kompletny wniosek o dotację
  2. Podpisać umowę na przyznanie dotacji
  3. Zlikwidować piec, kocioł węglowy i wykonać nową instalację grzewczą
  4. Złożyć kompletny wniosek o rozliczenie dotacji.

Obecnie trwają prace nad ustaleniem regulaminu przyznawania dotacji oraz nad treścią umowy o dotację. Składanie wniosków o przyznanie dotacji będzie możliwe po ogłoszeniu naboru.

W dalszej części konferencji przedstawione zostały możliwości uzyskania dotacji. Niestety z przykrością informujemy, że wspólnoty mieszkaniowe z miasta Przemyśla nie mają możliwości skorzystać z dotacji na szeroko pojętą termomodernizację.