Przetargi

Zapytanie ofertowe na usługi sprzątania

Zapytanie ofertowe na usługę sprzątania budynków administrowanych przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Przemyślu

wzor-umowy.pdf

adm-z.pdf

Zmiana liczby budynków dla ADM Miasto – 12.12.2019r.:

adm-m-aktualizacja.pdf

adm-c.pdf

 

Analiza zgłoszonych ofert:

pgm-utrzymanie-porzadku-admc.pdf

pgm-utrzymanie-porzadku-admm.pdf

pgm-utrzymanie-porzadku-admz.pdf

Zapytanie o cenę – bezgotówkowy zakup paliw płynnych

pgm-paliwo.pdf

 

Zapytanie ofertowe na zabezpieczenie ściany budynku przy ul. Władycze 11 w Przemyślu

wladycze11-zapytanie-ofertowe-zabezpieczenie-sciany.pdf

stemplowanie1.pdf

stemplowanie2.pdf

wladycze11-mapa.pdf

wladycze11-przedmiar.pdf

 

Oferta na dzierżawę hali magazynowej

Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Przemyślu wydzierżawi halę magazynową o powierzchni 473,6 m2 położoną na terenie bazy firmy w Przemyślu przy ul. Kopernika 58.

Opis:

Przewidziana do wynajęcia hala magazynowa położona jest na terenie bazy PGM Sp. z o.o.
przy ul. Kopernika 58 w Przemyślu. Całkowita powierzchnia użytkowa hali wynosi 473,6 m2. Składają się na nią trzy pomieszczenia magazynowe, pomieszczenie biurowe oraz socjalne z WC. Wysokość hali (składowania) od 3,00 do 3,50 m. Obsługa pomieszczeń magazynowych poprzez zadaszoną rampę i trzy przesuwne bramy. Obiekt wyposażony jest w instalację oświetleniową, elektryczną oraz wod-kan. Magazyny wyposażone są w regały magazynowe do wykorzystania przez najemcę. Hala nie jest ogrzewana.

Układ pomieszczeń oraz ich powierzchnie pokazano na rzucie i schemacie. Załączamy również fotografie poglądowe regałów magazynowych.

Informacje dodatkowe:
 • dogodny dojazd z obwodnicy Przemyśla (około 600 m),
 • teren hali ogrodzony, strzeżony oraz monitorowany 24h na dobę (również w niedziele i święta),
 • istnieje możliwość aranżacji wnętrza hali do własnych, indywidualnych potrzeb (przez najemcę),
 • istnieje możliwość wynajęcia części hali wg jej istniejącego podziału,
 • utwardzony parking przy hali.

 

Informacje ważne:

Cena za wynajem – do negocjacji.

Oględziny hali możliwe są, po uprzednim ustaleniu terminu, w godz. od 7:00 do 15:00.

Informacji udziela kierownik Działu Technicznego mgr inż. Paweł Życzkowski w godzinach pracy przedsiębiorstwa – tel. 16 6783416 wew. 134.

Zapytanie ofertowe na wymianę pionów wodociągowych i kanalizacyjnych w budynku przy ul. Wieniawskiego 7 w Przemyślu

wymiana-pionow-wod-kan.pdf

Do wynajęcia tablica reklamowa wolnostojąca 2-stronna przy ulicy Kopernika 58 (w pobliżu galerii Sanowa) o pow.13m2/ każda ze stron. Wymiary:5.2m x 2.5m.

Kontakt: 16 6783416

Oferta na naprawę kotła grzewczego Viessmann Vitoplex 100 SX1

Viessmann.pdf

Zapytanie ofertowe: Usługa utrzymania porządku i czystości w budynkach i posesjach administrowanych przez  PGM Sp. z o.o.

adm-c.pdf

adm-m.pdf

adm-z.pdf

Protokoły z analizy ofert:

analiza-ofert-sprzatanie.pdf

Zapytanie o cenę: Zapytanie o naprawę kotła grzewczego.

naprawa_kotła_grzewczego.pdf

Oferta na badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018 i 2019

Rada Nadzorcza Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Przemyślu

działając na podstawie § 17 pkt 7 Aktu założycielskiego Spółki z Ograniczoną Odpowiedzialnością PGM Spółka z o.o. w Przemyślui  §10 pkt 8 Regulaminu Rady Nadzorczej, zaprasza do składania pisemnych ofert na badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018 i 2019 Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

 • złożenie oferty wraz z danymi oferenta oraz podpisami osób działających w jego imieniu,
 • przedłożenie aktualnego odpisu z KRS lub innego rejestru,
 • złożenie oświadczenia zapewniającego bezstronność i niezależność opinii o sprawozdaniu,
 • wykazanie się doświadczeniem w badaniu co najmniej trzech sprawozdań finansowych spółek komunalnych w okresie ostatnich dwóch lat,
 • wskazanie osób – biegłych rewidentów, którzy przeprowadzą badanie sprawozdania finansowego PGM Sp. z o.o. w Przemyślu za 2018 i 2019 r., oraz będą uczestniczyć w inwentaryzacji,
 • oświadczenie o akceptacji warunków umowy na badanie sprawozdania finansowego, widniejącej na stronie www.pgmprzemysl.pl,
 • złożenie oferty obejmującej okres dwóch lat (2018-2019) oraz łącznej ceny za badanie sprawozdania za dwa lata.

Oferty pisemne w zamkniętych kopertach opatrzonych dopiskiem „przetarg PGM 2018”należy składać listownie lub osobiście w zamkniętych kopertach, w terminie do dnia 19 października 2018 r. na  adres: Rada Nadzorcza Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Przemyślu, ul. Kopernika 58, 37-700 Przemyśl. Liczy się data wpływu do sekretariatu PGM. Rozpatrzenie ofert nastąpi w dniu 23 października 2018 r., a oferent, którego oferta zostanie wybrana zostanie powiadomiony pisemnie w terminie do 7 dni, po czym niezwłocznie jest zobowiązany do podpisania umowy z kierownikiem jednostki. Zastrzega się prawo zmiany warunków lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Umowa-badanie.pdf

Umowa-o-RODO.pdf

Zapytanie o cenę: Zakup bezgotówkowy paliw płynnych

zapytanie-paliwo.pdf

protokol_paliwa_plynne.pdf

Protokoły z przeprowadzonej analizy ofert na projekt instalacji elektrycznych oraz instalacji sanitarnych w budynku mieszkalnym przy ul. Racławickiej 5 w Przemyślu.

analiza_oferty-instalacja_elektryczna

analiza_oferty-instalacja_sanitarna

Zapytania ofertowego na wykonanie projektu instalacji sanitarnych w budynku mieszkalnym przy ul. Racławickiej 5 w Przemyślu.

zapytanie_ofertowe-instalacja_sanitarna

Zapytania ofertowego na wykonanie projektu instalacji elektrycznych w budynku mieszkalnym przy ul. Racławickiej 5 w Przemyślu.

zapytanie_ofertowe-instalacja_elektryczna

Zapytanie ofertowe: Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w lokalach mieszkalnych Gminy Miejskiej Przemyśl – ADM Zasanie.

zapytanie_ofertowe-admzasanie

admzasanie-stolarka201.pdf

formularz_ofertowy_stolarka.xls

Zapytanie ofertowe: Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w lokalach mieszkalnych Gminy Miejskiej Przemyśl – ADM Centrum.

ADM Centrum_stolarka 2018

formularz-ofertowy_stolarka

zapytanie_ofertowe-ADMCentrum

Zapytanie ofertowe: Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w lokalach mieszkalnych Gminy Miejskiej Przemyśl – ADM Miasto

Zapytanie-ofertowe-ADM-Miasto.pdf

Załącznik-ADM-Miasto.pdf

Formularz-ofertowy_stolarka.ods

Zapytanie ofertowe na wymianę i montaż wodomierzy z radiowym odczytem danych

wodomoerze-radiowe.zip

wodomierze-radiowe-ZMIANA.zip

protokol-analizy-ofert-wodomierzy.pdf

Zapytanie ofertowe: Dworskiego 70 – zapytania na ekspertyzę budynku i przewodów kominowych

Dworskiego 70 – zapytania na ekspertyzę budynku i przewodów kominowych.pdf

dworskiego70-protokol-ekspertyza-tech.pdf

Zapytanie ofertowe: Dworskiego 70 – zapytanie na ekspertyzę instalacji wod-kan

Dworskiego 70 – zapytanie na ekspertyzę instalacji wod-kan.pdf

dworskiego70-protokol-analizy-ofert-wod-kan.pdf

Zapytanie ofertowe: Dworskiego 70 – zapytanie na ekspertyzę instalacji elektrycznej

Dworskiego 70 – zapytanie na ekspertyzę instalacji elektrycznej.pdf

dworskiego70-protokol-ekspertyza-instalacji-elektrycznej.pdf

Zapytanie ofertowe: Usługa dozoru mienia

zapytanie-dozor-mienia.pdf

Protokół z przeprowadzonej analizy ofert:

protokol-dozor-mienia.pdf

Zapytanie o cenę: Usługa utrzymania czystości w budynkach i posesjach administrowanych PGM Sp. z o.o. w Przemyślu

ADM Centrum

adm-c-utrzymanie-czystosci.pdf

ADM Miasto

adm-m-utrzymanie-czystosci.pdf

ADM Zasanie

adm-z-utrzymanie-czystosci.pdf

Protokoły z przeprowadzonej analizy ofert:

adm-zasanie-protokol-z-analizy-ofert.pdf

adm-miasto-protokol-z-analizy-ofert.pdf

adm-centrum-protokol-z-analizy-ofert.pdf

Zapraszamy do składania pisemnych ofert na badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017

badanie_spr_fin_2017.pdf

umowa-badanie_bilansu2017_wzor.pdf

Zapytanie ofertowe: Bezgotówkowy zakup paliw płynnych

zapytanie-o-paliwo.pdf

paliwo-podsumowanie.pdf

II zapytanie ofertowe: Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w lokalach mieszkalnych Gminy Miejskiej Przemyśl

pgm-stolarka-dokumenty.zip

stolarka_2_wybor_ofert.pdf

Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w lokalach mieszkalnych Gminy Miejskiej Przemyśl

 stolarka-zapytanie-ofertowe

Odpowiedzi na pytania-02.08.2017-stolarka

stolarka_uniewaznienie_zapytania.pdf

Zapytanie o cenę: Zapytanie ofertowe na świadczenie usług kominiarskich – rejon ADM Miasto – 173 budynki

Pobierz zapytanie.pdf

Protokol.pdf

Zapytanie o cenę: Zapytanie ofertowe na świadczenie usług kominiarskich – rejon ADM Zasanie – 111 budynków

Pobierz zapytanie.pdf

Protokol.pdf

Zapytanie o cenę: Zapytanie ofertowe na świadczenie usług kominiarskich

Pobierz zapytanie.pdf

Informacja.pdf

Zapytanie o cenę: Usługa nadzoru mienia dla PGM Sp. z o.o. w Przemyślu

Pobierz zapytanie1.pdf

Protokół z analizy ofert.pdf

Zapytanie o cenę: Usługa utrzymania porządku i czystości w budynkach i posesjach administrowanych przez PGM Sp. z o.o.

Pobierz zapytanie.pdf

Protokół z analizy ofert.pdf

Zapytanie o cenę: Usługa utrzymania porządku i czystości w budynkach i posesjach administrowanych przez PGM Sp. z o.o.

Pobierz zapytanie.pdf

Protokół z analizy ofert.pdf

Zapytanie o cenę: Usługa utrzymania porządku i czystości w budynkach i posesjach administrowanych przez PGM Sp. z o.o.

Pobierz zapytanie.pdf

Protokół z analizy ofert.pdf