Pracuj z nami

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą pracy. Dołącz do nas.

Referent w Dziale Windykacji 


Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Przemyślu przy Mikołaja Kopernika 58 poszukuje pracownika na n/w stanowisko :

Wymagania :

 • wykształcenie wyższe na kierunku Prawo lub Administracja
 • znajomość przepisów Kodeksu cywilnego,
 • Kodeksu postępowania cywilnego,
 • Kodeksu spółek handlowych oraz ustaw o własności lokali, o ochronie praw lokatorów,  mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego,
 • Prawo Zamówień Publicznych
 • rozwinięte umiejętności komunikacyjne oraz negocjacyjne,
 • samodzielność oraz inicjatywa w działaniu,
 • dobra znajomość i obsługa pakietu MS Office oraz sprzętu biurowego.

Ogólny zakres obowiązków:

 • bieżąca obsługa klientów Działu Windykacji,
 • sporządzanie projektów pism,
 • obsług Krajowego Rejestru Długów,
 • negocjacje z dłużnikami celem odzyskania należności Spółki,

Oferujemy :

 • umowę o pracę na pełny etat w stałych godzinach pracy,
 • narzędzia niezbędne do pracy,
 • pełny pakiet świadczeń socjalnych,
 • praca w stabilnej firmie z tradycjami

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie aplikacji na adres e-mail: kadry@pgmprzemysl.pl lub na adres siedziby Spółki 37-700 Przemyśl ul. Mikołaja  Kopernika 58 .

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami w celu zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną.                                                                                                                              

W celu umożliwienia przeprowadzenia procesu rekrutacji w CV prosimy o dopisanie następującej klauzuli:

 „Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. ul. Kopernika 58 37-700 Przemyślu,  moich danych osobowych zawartych w załączonym CV oraz dalszej korespondencji związanej z procesem rekrutacji. Zgody udzielam w celu umożliwienia przeprowadzenia procesu rekrutacji z uwzględnieniem mojej kandydatury na wskazane w ofercie pracy stanowisko.

Jednocześnie oświadczam, że zostałem(łam) poinformowany (a) że podanie tych danych było dobrowolne, o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, jak również, o pozostałych informacjach wynikających z art. 13 ust. 1 i 2RODO„

W przypadku wyrażenia chęci udziału w innych rekrutacjach prowadzonych przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Przemyślu prosimy o zamieszczenie w CV następującej klauzuli:

Na podstawie art. 6 ust. 1lit. a RODO  wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. ul. Kopernika 58   37-700 Przemyślu,  moich danych osobowych zawartych w załączonym CV oraz dalszej korespondencji związanej z procesami rekrutacji. Zgody udzielam w celu umożliwienia przeprowadzenia procesu rekrutacji z uwzględnieniem mojej kandydatury na wskazane w ofercie pracy stanowisko.

Wyrażam również zgodę na wykorzystanie mojego CV w przyszłych procesach rekrutacyjnych organizowanych przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Przemyślu.

Jednocześnie oświadczam, że zostałem(łam) poinformowany (a) że podanie tych danych było dobrowolne, o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, jak również, o pozostałych informacjach wynikających z art. 13 ust.1 i 2 RODO„

Aplikacje nie zawierające klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych o powyższej treści będą przez PGM Sp .z o.o. w Przemyślu usuwane.

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA CELÓW REKRUTACYJNYCH :

Zgodnie z  art. 13 ust. 1 i 2  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO), Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Przemyślu  informuje, iż :

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. ul. Kopernika 58, 37-700 Przemyśl nr telefonu: 166783416, e-mail: pgm@pgmprzemysl.pl.
 2. Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w PGM Sp. z o.o. można się skontaktować poprzez adres e-mail: iodo@pgmprzemysl.pl, w siedzibie Spółki tj. Kopernika 58 w Przemyślu lub pod numerem telefonu tel. 16 678 34 16
 3. Pana/Pani dane osobowe, przetwarzane będą w celu związanym z przebiegiem procesu rekrutacji, na podstawie Pana/Pani dobrowolnie wyrażonej zgody, art. 6 ust. 1lit. a  RODO,  Ustawy z dnia 26.06.1974 r. Kodeks Pracy orazRozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przezpracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika.      Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z przeprowadzeniem procesu rekrutacji.
 4. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres 2 tygodni po zakończeniu procesu rekrutacji na dane stanowisko  a w przypadku wyrażenia zgody na dalsze rekrutacje prowadzone przez PGM Sp z o.o. w Przemyślu do chwili wycofania przez Pana/Panią zgody .
 5. Ma Pan/Pani prawo  dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie poprzez złożenie pisemnego oświadczenia oraz dostarczenia go do siedziby PGM Sp. z o.o. ul. Kopernika 58 w Przemyślu lub przesłanie go na adres e-mail kadry@pgmprzemysl.pl.
 6. Ma Pan/Panirównież prawo do wniesienia skargi  do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie, gdy uznana Pan/Pani , iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących, narusza przepisy RODO.
 7. Dane osobowe udostępnione będą wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
 8. W/w dane nie będą poddane zautomatyzowanemu przetwarzaniu w tym w szczególności  profilowaniu.

Specjalista ds. technicznych


Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Przemyślu przy Mikołaja Kopernika 58 poszukuje pracownika na n/w stanowisko :

Specjalista ds. technicznych

Wymagania :

 •  wykształcenie średnie lub wyższe budowlane,
 • doświadczenie przy sporządzaniu kosztorysów,
 • biegła obsługa komputera,

Ogólny zakres obowiązków:

 •  kosztorysowanie prac budowlanych,
 • współpraca z wykonawcami robót budowlanych.

Oferujemy:

 • umowę o pracę na pełny etat w stałych godzinach pracy,
 • narzędzia niezbędne do pracy,
 • pełny pakiet świadczeń socjalnych,
 • praca w stabilnej firmie z tradycjami

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie aplikacji na adres e-mail: pgm@pgmprzemysl.pl lub  na adres siedziby Spółki 37-700 Przemyśl ul. Mikołaja  Kopernika 58.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami w celu zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną.                                                                                                                               

W celu umożliwienia przeprowadzenia procesu rekrutacji w CV prosimy o dopisanie następującej klauzuli:

 „Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO  wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. ul. Kopernika 58  37-700 Przemyślu,  moich danych osobowych zawartych w załączonym CV oraz dalszej korespondencji związanej z procesem rekrutacji. Zgody udzielam w celu umożliwienia przeprowadzenia procesu rekrutacji z uwzględnieniem mojej kandydatury na wskazane w ofercie pracy stanowisko.

Jednocześnie oświadczam, że zostałem(łam) poinformowany (a) że podanie tych danych było dobrowolne,      o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, jak również, o pozostałych informacjach wynikających z art. 13 ust. 1 i 2RODO„

W przypadku wyrażenia chęci udziału w innych rekrutacjach prowadzonych przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Przemyślu prosimy o zamieszczenie w CV następującej klauzuli:

Na podstawie art. 6 ust. 1lit. a RODO wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. ul. Kopernika 58  37-700 Przemyślu,  moich danych osobowych zawartych w załączonym CV oraz dalszej korespondencji związanej z procesami rekrutacji. Zgody udzielam w celu umożliwienia przeprowadzenia procesu rekrutacji z uwzględnieniem mojej kandydatury na wskazane w ofercie pracy stanowisko.  Wyrażam również zgodę na wykorzystanie mojego CV w przyszłych procesach rekrutacyjnych organizowanych przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Przemyślu.

Jednocześnie oświadczam, że zostałem(łam) poinformowany (a) że podanie tych danych było dobrowolne,      o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, jak również, o pozostałych informacjach wynikających z art. 13 ust.1 i 2 RODO„

Aplikacje nie zawierające klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych o powyższej treści będą przez PGM Sp .z o.o. w Przemyślu usuwane.

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA CELÓW REKRUTACYJNYCH :

Zgodnie z  art. 13 ust. 1 i 2  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO), Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Przemyślu  informuje, iż :

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o.  Kopernika 58, 37-700 Przemyśl nr telefonu: 166783416, e-mail: pgm@pgmprzemysl.pl.
 2. Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w PGM Sp. z o.o. można  się skontaktować poprzez adres e-mail: iodo@pgmprzemysl.pl, w siedzibie Spółki tj. Kopernika 58 w Przemyślu lub pod numerem telefonu tel. 16 678 34 16
 3. Pana/Pani dane osobowe, przetwarzane będą w celu związanym z przebiegiem procesu rekrutacji, na podstawie Pana/Pani dobrowolnie wyrażonej zgody, 6 ust. 1 lit. a  RODO,  Ustawy z dnia 26.06.1974 r. Kodeks Pracy orazRozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przezpracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika.

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z przeprowadzeniem procesu rekrutacji.

 1. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres 2 tygodni po zakończeniu procesu rekrutacji na dane stanowisko a w przypadku wyrażenia zgody na dalsze rekrutacje prowadzone przez PGM Sp z o.o. w Przemyślu do chwili wycofania przez Pana/Panią zgody .
 2. Ma Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie poprzez złożenie pisemnego oświadczenia oraz dostarczenia go do siedziby PGM Sp. z o.o. ul. Kopernika 58 w Przemyślu lub przesłanie go na adres  e-mail kadry@pgmprzemysl.pl.
 3. Ma Pan/Pani również  prawo do wniesienia skargi  do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie, gdy uznana Pan/Pani , iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących, narusza przepisy RODO.
 4. Dane osobowe udostępnione będą wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.    W/w dane nie będą poddane zautomatyzowanemu przetwarzaniu w tym w szczególności  profilowaniu.

Usługi zduńskie


Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. ul.M Kopernika 58, 37-700 Przemyśl nawiąże współpracę z firmą świadczącą usługi zduńskie. Wymagamy 2-letniego doświadczenia w branży zduńskiej tj. przy budowie pieców i kuchni kaflowych. Usługi realizowane będą na terenie miasta Przemyśla. Firmy zainteresowane współpracą prosimy o przesłanie oferty na adres e-mali: pgm@pgmprzemysl.pl lub na adres Spółki 37-700 Przemyśl ul.Mikołaja Kopernika 58.