Ekologiczny Przemyśl - wymieniamy źródła ciepła

Ekologiczny Przemyśl - wymieniamy źródła ciepła

Zaproszenie na spotkania informacyjne w ramach projektu

„Ekologiczny Przemyśl – wymieniamy źródła ciepła” 

Prezydent Miasta Przemyśla zaprasza zainteresowanych mieszkańców Miasta Przemyśla na spotkania informacyjne poświęcone przygotowywanemu przez Gminę Miejską Przemyśl projektowi pt. „Ekologiczny Przemyśl – wymieniamy źródła ciepła”.

Projekt skierowany będzie do osób fizycznych, wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni mieszkaniowych. Zgodnie z założeniami naboru wniosków właściciele nieruchomości z terenu Gminy Miejskiej Przemyśl będą mogli otrzymać dofinansowanie wysokości do 85%m.in. do wymiany kotłów c.o. lub przyłączenia budynku do sieci ciepłowniczej.

Spotkania informacyjne dla zainteresowanych mieszkańców Miasta Przemyśla odbędą się o godz. 17.30 w dniach 4, 6 i 8 czerwca 2018 r.w sali audiowizualnej w budynku Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej, pl. Płk. Berka Joselewicza 1 w Przemyślu.